Naturisten 2018

Tidskrift för Naturism * Årgång 13