Naturismen i Sverige 90 år

Detta år, 2022, är det nittio år sedan organiserad naturism startade i Svea Rike. Olle Schmeling, boktryckaren Valdemarsvik, började i januari utgivningen av naturisttidskriften Dagbräckning.

Johan Almkvist, professorn i Stockholm, utkom i april med boken Hälsa och Nakenhet, en socialmedicinsk studie över klädedräktens inverkan på kropp och själ.

27 april hade Sällskapet för Fri Kroppskultur ett möte i Stockholm, ordförande Johan Almkvist. Föreningsnamnet ändras till Hälsa genom Nakenhetskultur.

20 maj berättar Stockholms-Tidningen – Stockholms Dagblad, överst på första sidan, att ”Nakenkulturen startar”, en förening är bildad.

Föreningen H.g.N gör 24 juni en söndagsutflykt med ångbåten Viking från Munkbrohamnen till Bockholms Sätra, då Ekerö socken (nu Salems socken) i Mälaren – den första organiserade naturistverksamhet som finns redovisad i Sverige.

Resten är – som man brukar säga – historia.

Både Schmeling och Almkvist var inspirerade av den nakenkultur som blomstrade i flera europeiska länder ibörjan av 1930-talet. Då fanns också ett europeiskt naturistsamarbete. Almkvist deltog under 1930-talet i flera kongresser som ordnades i Tyskland, Frankrike och Schweiz. Han var en ledande person i den dåtida internationella naturismen.

Nu, nittio år senare, lever fortfarande den naturistiska föreningsrörelse som startades av professor Almkvist i Svea Rike.

Det internationellt naturistsamarbetet har utvecklats under de 90 åren och omfattar nu i hela världen – även om tyngdpunkten fortfarande ligger i Europa och Nordamerika.

Men något stort intresse bland svenska naturister för vad INF, den internationella naturistfederationen som startade 1953, sysslar med finns det inte. När Karl-Johan Saarväli, Örebro Naturistförening, instiftade Sveriges Naturistförbund 1957-1958 var deltagandet i det internationella samarbetet en viktig anledning. – Inte många svenska naturister har haft förtroendeuppdrag inom INF, och ingen enda under de senaste fyra decennierna.

När nu INF i höstas plötsligt på en gång fick två presidenter publicerade SNF inte ett enda ord om saken, ingen information till föreningarna, ingenting på Naturistportalen eller i tidskriften Tillsammans.

Schmelings tidskrift Dagbräckning (bytte 1939 till namnet Solsport) fick flera efterföljare. Natur och Hälsa (1933), Solvännen (1935); båda tidskrifterna kom ut i Malmö men upphörde under 1940-talet. Istället startade 1951 Tidlösa som gavs ut i Örebro, av Karl-Johan Saarväli. Denna ”bildtidning” upphörde 1968.

1972 kom sista numret av Solsport. Räknar man in alla år från Dagbräcknings start 1932 i Valdemarsvik blir det 41 årgångar; 1954-57 och 1960-72 kom Solsport ut som stencil.

Sveriges Naturistförbund hade inledningsvis Solsport som förbundsorgan, sedan hade man tillfälliga info-blad men 1974 startade Tillsammans som nu är inne på sin 48:e årgång. Det är en medlemstidning för anslutna medlemmar i SNF. Det går att prenumerera men ingenting som kan köpas i allmänna handeln.

Vår egen oberoende tidskrift Naturisten finns på nätet sedan 2006, vi går nu in i årgång 17. Tidlösa-redaktionen hann med 18 årgångar 1951-1968 och det innebär att vi är hack i häl att bli den ”längsta” naturisttidskriften i den svenska naturisthistorien – under samma namn och i tryckt format – om vi räknar bort SNF:s medlemsblad Tillsammans.

NATURISTEN har ambitionen att redovisa naturismens idédebatt och nakislivets praktik i helg och söcken. Vi följer den internationella scenen och vi har både naturisthistoriska artiklar och framtidsvisioner.

Alla är välkomna att medarbeta i Naturisten, under eget namn, författarnamn eller motsvarande.

Och för läsningen av Naturisten finns det flera alternativ. På nätet fyller vi fortlöpande på med nya texter; den senaste på förstasidan, den som kommer upp när man går in på naturistensite.wordpress.com.

Sedan har vi tre huvudrubriker:

(1) Mot Solen, naturismen i teori och praktik

(2) Naturismen i Sverige

(3) Nära & Fjärran, PANORAMA, Internationella Naturistfederationen.

På nätet ligger artiklarna kvar fyra månader, äldre artiklar lägger vi in i årgångsboken som finns med som nedladdningsbar PDF-bilaga. Där kan Du ta del av under året publicerade texter, när året är slut är årgången komplett.

Årgången ger vi även ut som EPUB-bilaga.

Äldre årgångar (PDF) erhålls kostnadsfritt vid hänvändelse till redaktionen.

Naturisten 20 21 EPUB

https://www.dropbox.com/s/sugp5s19ooyq4yi/21%20P9%20Naturisten%20Mot%20Solen%2026%20dec.epub?dl=0

Naturisten 2021 PDF