Valet av ny president i Internationella Naturistfederationen blev ett magplask. Valet av Armand Jamier har förklarats ogiltigt. Nytt val i juli 2017. Hanteringen av rösterna från Sverige och Norge uppges vara orsaken.

inf-2017-ny

Armand Jamier från Frankrike och Sieglinde Ivo från Österrike. INF:s logo vid starten 1953. Nu är loggan gul och blå!

Internationella Naturistfederationens val av ny president blev ett ordentligt magplask. Vi berättade, här i Naturisten, att INF:s världskongress i Nya Zeeland den 19 november valt en ny president, Armand Jamier, från Frankrike. Röstsiffrorna vid mötet var 104 för Armand och 99 för Sieglinde Ivo som varit INF-president sedan 2008.

Valet överklagades av INF:s vicepresident och generalsekreterare Jean Peters, Liechtenstein, Sieglinde Ivo, det italienska förbundet och det österrikiska förbundet.

INF:s juridiska råd hade ett möte i Strasbourg 19 december och beslutade att ogiltigförklara valet.

Ett ”världsmöte” ska hållas i Wien i juli 2017 för att göra ett nytt presidentval.

I den så kallade världskongressen i Nya Zeeland deltog 28 delegater, röstsiffrorna 104-99 förklaras att INF har ett system med röstning genom ombud, varje lands delegat disponerat ett antal röster som motsvarar antalet INF-anslutna personer i respektive landsförbund. Sverige hade 7 röster och Norge 6, men då dessa länder inte hade någon delegat vid mötet hade DNU, det danska INF-förbundet, fått uppdraget att förvalta dessa röster. När DNU-delegaten före omröstningen måste lämna mötet delegerade han de 4 danska rösterna till Nya Zeeland. Rösterna från Sverige/Norge lämnades över till Thailand. – Så märkliga är turerna i INF:s procedurer!

Enligt uppgifter på webben tror man att beslutet om omval bygger på antagandet att dessa svensk-norska röster hamnade hos Armand och därmed skulle ha avgjort valet till hans fördel. Men den thailändske delegaten, dansken Gregers Mller, säger på sin webbsida att dessa 13 röster i själva verket lades för Sieglinde. I så fall skulle hon, utan dessa röster, hamnat i ett större underläge.

I protokollet från Strasbourg läser vi:

INF:s juridiska råd beslutar att valet i Nya Zeeland av INF-president inte anses vara legalt då rösterna från Sverige och Norge först överlämnades till Danmark och sedan till ett tredje land. Enligt INF:s statuter är detta inte tillåtet och Juridiska kommittén beslutar att Sveriges och Norges röster inte skall räknas i valet. Därav följer att det är omöjligt att avgöra vem som fick flest röster och därmed vem som blev vald som president.

Nu är läget inom INF-styret att Sieglinde sitter kvar som ”administrativ president” fram till det nya valet i juli 2017. Vi kan anta att det, under det kommande året, inte blir mycket av den nytändning inom naturismens världsorganisation som så många önskar.

Gregers Mllers webbsida:

http://thailandnaturist.com/newsroom/inf-may-call-new-meeting-to-elect-the-president/

INF:s officiella bulletin:

http://www.inf-fni.org/content/download/39805/1599640/file/20161223-LC-DECISION-ELECTION-WC2016-EN.pdf

Advertisements