Internationella Naturistfederationen grundades 1953. Ändamålet var att samla världens organiserade naturister för att i samverkan sprida naturismens sunda idé. 1974, på en världskongress på Cap d’Agde, enades INF om den definition för naturism som nu är allmänt accepterad:

NATURISMEN … utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet, och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra människor och för miljön.

Det ska alltså handla om ”allmän nakenhet” i förening med de humanistiska värdena med respekt för andra människor och främjande av en ren och hälsosam livsmiljö.

Precis som i andra allmännyttiga föreningar har INF en beslutande församling, en kongress, som samlas vart annat år. Sedan finns en verkställande kommitté som består av en president och två vice presidenter som ska genomföra kongressbesluten.

Det som hände på kongressen i november 2016 var att Sieglinde Ivo, från Österrike, som varit INF-president sedan 2008, förlorade presidentvalet till Armand Jamier från Frankrike. Röstsiffrorna var 99 mot 104. Men varken Sieglinde eller ”hennes” två vicepresidenter (dessa var valda 2014 på fyra år och inte föremål för val under kongressen 2016) kunde acceptera valresultatet. Den utslagna presidenten vägrade att avgå.

Förbunden i Österrike, Luxemburg och Liechtenstein, d v s Sieglinde Ivo och de två vicepresidenterna, Jean Peters och Rolf Beat Hostettlar, inkom efter mötet med protester. De menade att procedurfel begåtts under valet. Rösträkning, rö3stning genom ombud hade inte skett på ett korrekt sätt. Kravet var att valet skulle ogiltigförklaras. Under själva mötet hade inga klagomål avhörts – och mötesordförande var Jean Peters, han klagade alltså på det möte som han själv var ansvarig för …

De två vicepresidenterna kallade in INF:s juridiska kommitté, ett organ som – givetvis – inte har någon rättighet att upphäva kongressbeslut. Och valet ogiltigförklarades. Kongressen skall återöppnas före juli månads utgång i Wien, Österrike, för ett nytt val. Och Sieglinde Ivo skall fungera som interimistisk president fram till detta möte.

Det här är en tågordning som är helt horribel. I en allmännyttig förening gäller kongressbeslut och någon instans för överklagande finns helt enkelt inte. Och man kan bara undra vad som egentligen ligger bakom. Sieglinde Ivos åtta år som INF-president har inte varit någon kioskvältare, tvärtom förlorar organisationen medlemmar i rask takt. Under kongressen sades från kassaförvaltaren att om medlemsraset fortsätter i nuvarande takt skulle INF inte existera om tio år!

Därför är det många naturister och många naturistförbund som vill ha en världsorganisation med mer gålust. Armand Jamier, nu ordförande i det framgångsrika franska naturistförbundet, blev ett naturligt val för alla delegater som önskade förändring.

Att Sieglinde styrs av sårad fåfänga må vara. Många tror att hon även fruktar att tappa ”sitt” INF-högkvarter som hon 2008, till stor kostnad, flyttade från Antwerpen i Belgien (där det funnits sedan begynnelsen) till utkanten av staden Linz vid floden Donau i Österrike. Sieglinde bor själv i grannhuset.

12 naturistförbund som deltog i kongressen har i klara ordalag klagat över olagligheten och partiskheten i INF-styrets agerande. De kräver att Armand Jamier ska insättas i ämbetet och att det befängda nyvalet i Wien skall återkallas.

Men INF-oligarkerna är tondöva för alla demokratiska yttranden.

Som det ser ut för närvarande finns följande alternativ:

De egenmäktiga INF-politrukerna tar sina förnuft till fånga, går de 12 förbunden till mötes, och respekterar valutgången i november 2016. Då kan vi återfå tror på naturismens världsorganisation och dess framgångsrika framtid.

INF-politrukerna framhärdar och återöppnandet av kongressen kommer till stånd i Wien. Hur detta ”nyval” skall kunna ske på ett godtagbart sätt är svårt att förstå. Det krävs att att samma nationella förbund deltar och att röstlängden är densamma. Om alla röstar likadant som i Nya Zeeland skulle Armand Jamier bli vald och kunna sätta igång med arbetet att få”styrfart på INF, nästan ett år försent.

Men INF kommer att vara sargat av tokigheterna och kostnaderna för ”återöppnandet” kommer att vara betydande. Det är ju fråga om delegater för 20-talet nationer i hela världen som ska resa till Österrike för ett möte som rimligen inte kan ta så många timmar. – Till vilken nytta kan man fråga sig.

Det kan antas att de egenmäktiga hoppas att de röstande förbunden i Wien kommer att ändra sig, att Sieglinde blir vald för ytterligare en 4-årsperiod. Men en sådan utveckling är nog inte så lycklig, den heller, för världsorganisationen. De övergrepp mot rättsordningen som ”politrukerna” tillgripit för att ärerädda Sieglinde är så flagranta att de inte kan gottgöras. Varje rättänkande naturist måste se med största avsmak på hela spektaklet.

Självkänsla och respekt för andra”, så var det! Lite mer av den varan har vi rätt att begära av den internationella naturistfederationen!

ledare-inf-inf-kongress
Här på kongressen i Nya Zeeland i november 2016 uppstod problemet … Men, hur ska det lösas?

Not.

Brittiska Naturistförbundets representant vid kongressen har skrivit en rapport som kan hämtas här:

http://naturistactiongroup.org/wp-content/uploads/2016-INF-Congress-Report-Final.pages.pdf

Annonser