Naturismen i Sverige blir bara äldre och äldre

2017 kan vi se tillbaka på 85 naturistår. Tideräkningen börjar våren 1932 då professor Johan Almkvist startar HGN, Hälsa Genom Nakenkultur. Den första naturistföreningen i Sverige! Året efter hyrde föreningen sin friluftsplats vid Återvall på Ingarö utanför Stockholm.

Tjugofem år senare togs beslutet att bilda ett naturistförbund i Sverige. Det var sommaren 1957 och mötet hölls på Hjälmarens Björkö i Närke. Det är nu dags för SNF att begå sitt 60-års jubileum!

nn-bild-002

Mötet på Hjälmarens Björkö 1957

Än viktigare för naturismen i Sverige är dock att blicka framåt, mot kommande tider.

Vilka mål strävar vi efter? SNF:s mål – enligt stadgarna – är fler nakenbad och fler campingar. Beträffande campingarna har väl utbytet under de sextio åren inte varit så stort. När förbundet instiftades på Bohus Björkö sommaren 1958 fanns åtta föreningar – varje förening hade en egen friluftsplats. Idag finns elva naturistcampingar. En är privatägd, Paradiset i Blekinge, och två föreningar, Ingarö och Bohus Björkö, står utanför förbundet.

För SNF:s vidkommande är det inte någon utveckling att skryta med – beträffande friluftsplatser där vi kan övernatta och leva naturistliv.

Däremot har vi en mycket bättre situation beträffande friluftsbaden. SNF jobbade inledningsvis energiskt med detta projekt och det blev resultat. 1970 öppnades det första skyltade nakenbadet, i Piteå i Norrbotten. Nu har vi 50-talet officiella nakenbad, skyltade eller eljest väl etablerade. Idag ser vi att naturistbad har avvecklats och inga nya verkar vara på gång.

Vilka mål har svensk naturism för framtiden? Nya campingar verkar avlägsna. Markpriset i attraktiva områden är högt, det är inte lätt för en förening att anlägga en camping på egen mark. Hälften av de nuvarande campingarna ligger på arrenderad mark, där kan det bli förändringar som kan hota fortsatt verksamhet.

Beträffande nakenbaden hade vi på 1980-talet en debatt om skyltade bad för naturister verkligen var den enda och rätta vägen. Egentligen är ju nakenbad inget märkvärdigt, många tycker att naturdräkt eller baddräkt borde vara upp till den enskilde att bestämma. Att kräva skyltade och inhägnade områden för naturister, är inte det att påstå, att vi är konstiga/farliga och måste hållas avspärrade från andra? Mer integration istället för segregation?

Ja, det finns en del framtidsfrågor att fundera över! Vilken naturism vill vi ha i framtiden i Sverige?

Annonser