hans-l-t

I februari avled Hans Lundström. Han var den naturist som mer än någon annan präglat naturismen i Sverige under den senaste tioårsperiod.

Hans kunde se tillbaka på en lång verksamhet inom naturismen, 1960-1970 var han verksam i SNF:s styrelse då det första skyltade nakenbadet öppnades. Han var ordförande i NSNV, den då största föreningen.

När vi startade Nakenkultur 2004 anmälde sig Hans Lundström genast som medlem. 2006 startade han en naturistförening i Sundsvall, i Mellannorrland, där det aldrig tidigare funnits någon organiserad naturistverksamhet.

Sveriges Naturistförbund

Riksmötet (SNF:s årsmöte) genomfördes på Paradiset i blekingska Kyrkhult. Och dagen innan hade man en så kallad Utvecklingskonferens. Men så mycket utveckling och framtidstro finns det inte att rapportera från något av mötena.

SNF har inget centralt medlemsregister, det är föreningarna själva som ansvarar för att hålla reda på sina medlemmar. Förbundet har dock en registrator som så att säga ska bistå föreningarna, det är en person som arvoderas för detta uppdrag. En medlemsförteckning för de föreningar som önskat detta tillhandahålls av SNF:s register. Registret används av SNF för att skicka ut förbundstidskriften Tillsammans.

Nu har SNF beslutat att slopa denna service och framöver blir det föreningarna själva som ska svara för medlemsregistret inklusive etiketter till Tillsammans. Det innebär att föreningarna måste få datautbildning, detta skall ske först 2017, så införandet av föreningsregistren dröjer.

Naturistcampingarna, ett litet plustecken

Den nedlagda naturistcampingen Björsbo (1995-2015) dök helt oväntat upp på nätet. Stället har bytt namn till Björsbo Forest and Lake Hideaways. Nu har man Clothing Optional-camping.

Vi citerar: Det är tillåtet med fribad på campingen vilket betyder att du kan välja att bada, basta och sola utan kläder om du vill. På gemensamma ytor som i receptionsområdet, vid grillplatsen mitt på campingen och vid servicebyggnader är klädsel obligatorisk.

Därmed finns åter 12 naturistcampingar i Svea Rike.

secamp2017nov

Naturistmedia

Webbtidskriften Naturisten har funnits på www.naturisten.se sedan starten 2006. Från och med 2016 finns Naturisten även i en ”bloggupplaga”. Den främsta fördelen är att läsbarheten blir god, även på små skärmar, surfplattor och mobiltelefoner. Artiklarna exponeras på bredden och det finns sökfunktioner och arkiv inbyggda i bloggen.

Inomhusbaden, fortsatt minustecken

Inomhusbaden under den något kallare årstiden; under hela 2016 har Bara Varas bad i Gubbängen legat nere. Anledningen är att föreningen inte fått någon bra badtid, då flera simhallar i Stockholm är under ombyggnad vilket gör att det är tunnsått med ”lediga tider”. Även i Gävleborg har det inte varit några naturistbad i inomhusanläggningar under 2016.

Internationella Naturistfederationen

För två år sedan, när INF beslutade att Världskongressen 2016 skulle äga rum långt borta i Nya Zeeland, blev det protester. Dyr resa, tyckte många förbund. Och utanför planen. Under tidigare decennier har det varit regel att var tionde kongress skulle äga rum i USA, då var AANR, det stora amerikanska naturistförbundet, med i INF. Men nu har USA-förbundet lämnat INF. Istället hölls kongressen 2008 i Brasilien. I Sydamerika finns några INF-anslutna förbund men de är inte särskilt stora. Världsorganistionen vill dock främja utvecklingen i denna del av världen, det var främsta motivet till denna lokalisering. Men när INF-styret ville ha kongressen 2016 till Nya Zeeland var det många förbund som protesterade. INF hade heller inte pengar för att ge förbunden bidrag till resan. Men kassaförvaltare skrapade ihop en del reserver och beslutet togs att ha kongressen i Nya Zeeland. SNF som aldrig någonsin missat en Världskongress beslutade nu att INTE sända någon delegat.

inf-worldcongress

Flera andra förbund tog samma beslut. Endast 26 delegater kom till INF:s Världskongress. Och utfallet av mötet blev inte så bra. – Vi redogör på nyhetsplats för vad som hände. Valet av ny INF-president har nu förklarats ogiltigt.

Världskongressen 2016 blev därmed en stor plump i INF-protokollet. Världsorganisationen har anklagats för att inte göra något för naturismen i världen och för närvarande är det väl inte mycket som kommer att hända fram till det nya möte, med nytt presidentval, som ska äga rum i juli 2017. Detta extra möte i Wien, Österrike, kommer förstås att ytterligare belasta INF:s och de nationella förbundens kassor.

INF har under 2016 även fått intern kritik. Kanadensaren Stéphane Deschênes som var invald i INF:s styrelse lämnade sitt uppdrag och skrev ett öppet brev med förslag till förbättringar. INF har svarat på brevet men i undanglidande formuleringar.

Annonser