Naturismens föreningsrörelse i Sverige firar 85 år 2017.

Naturismen var en idealistisk hälsorörelse som ville förbättra människornas livskvalité, ”Hälsa genom Nakenkultur”. Frisksport och vegetarisk föda hade ivriga förespråkare, man sade nej till alkohol och tobak. Fredsrörelsen och förbrödring mellan folken var viktiga engagemang för många nakenkulturister.

Även idag är dessa begrepp viktiga inslag i naturistföreningarna. Rörelsens mål är att utveckla människans fysiska och psykiska hälsa, det står till och med i SNF:s stadgar.

Demokratiska och humanistiska värderingar, alla människors lika värde, oavsett etnicitet, religion etc. ÄR den gemensamma värdegrunden i en allmän ideell förening.

ALLA som uppträder i enlighet med föreningens anda och stadgar är välkomna som medlemmar och gäster. ALLA ska känna sig välkomna och behandlas lika. Det är ett grundläggande krav i en ideell föreningsrörelse.

3-Naturligt-Humanister

1932, när den första svenska naturistföreningen såg dagens ljus, hade naturiströrelsen i Tyskland splittrats. Förutom de demokratiska föreningarna fanns rent nazistiska föreningar för nakenkultur. Där var det inte tal om någon förbrödring i ”nudismens och frisksportens tecken”.

Året efter grep nazisterna makten, Tyskland blev en totalitär och rasistisk diktatur. Det gjordes skillnad på ”Övermänniskor” och ”Undermänniskor”. Judar och romer förföljdes och dödades. Alla föreningar som inte accepterade likriktningen förbjöds. Endast de naturistföreningar som rensade ut ”icke arier” fick fortsätta verksamheten inom ramen för den nazistiska statsapparaten.

I dagens svenska folkhem upplever vi en repris av den politiska utvecklingen i Tyskland på 1930-talet. Det finns åter åsikter och partier som menar att människor har olika värde beroende på utseende, religion, etnicitet. Människor ska buntas ihop i särskilda kategorier och behandlas på olika sätt. Lagar och förordningar, ska inte vara lika för alla. Människor ska särbehandlas och ordnas in i grupper.

Våra naturistföreningar ÄR allmänna ideella föreningar. Demokratiska och humanistiska värderingar, alla människors lika värde, oavsett etnicitet, religion etc. ÄR grundbultar i en allmän ideell förening. Om mathållning, dryckesvanor och idrott må vi ha olika åsikter, men alla människors lika värde, där får vi aldrig dagtinga.

Föreningens anseende är en funktion av hur styrelsen – och medlemmarna – framträder och uppträder. Styrelsens uppgift ÄR att förvalta föreningens ”anda och stadgar”.

I styrelsen skall vi inte ha företrädare som ”privat” – utanför föreningen – framträder med rasistiska åsikter, som driver hatsajter på nätet, som förtalar demokratiska och humanistiska värden.

Vi bör inte acceptera att någon inom föreningen säger sig stå för demokratiska och humanistiska ideal (enligt föreningens stadga) samtidigt som hon eller han i andra sammanhang – utanför föreningen – ger uttryck för helt andra åsikter. En sådan person saknar trovärdighet. En sådan ”naturist” skadar föreningens anseende.

3-Naturligt-Humanister (bild 2)

Annonser