Två nyheter från INF:

Dansken Gregers Møller ny INF-samordnare för ”utom Europa”

I mars månad fick vi ett bra besked från INF!

Internationella Naturistfederationen har två befattningar för samordning och PR, en för Europa och en ”Assessor for non-European countries”. Under flera valperioder har Kay Hannam från Nya Zeeland haft det sistnämnda uppdraget. Hon avgick på egen begäran efter kongressen 2016 i Nya Zeeland. INF:s centrala kommitté har nu tillsatt en efterträdare i enlighet med INF-stadgans § 11, punkt 9.

Gregers Møller kommer från Danmark men har bott i Thailand i 20 år. Han är ordförande i Naturist Association Thailand

Han är journalist till yrket och driver nyhetsbyrån ScandAsia, i Bangkok; News for Scandinavians in Asia.

Vid INF-kongressen i Nya Zeeland deltog han som delegat för Thailand och rapporterade på NAT-webben om mötet.

Gregers Møller är en förnyare och en person som kommer att arbeta för en aktiv naturistisk världsorganisation. ”This is an good appointment” skriver Nick Caunt som är internationellt ansvarig inom British Naturism.

Thailand är än så länge det enda INF-anslutna naturistförbundet i Asien som kan framvisa påtagliga resultat. Det finns nu ett antal små naturisthotell och fler ska det bli. I Malaysia finns ett nybildat förbund, men där blev det bakslag härom året då ordningsmakten ingrep vid en naturistisk friluftsaktivitet. Israel var länge den enda nation i Asien som hade ett INF-anslutet förbund.

Australien och Nya Zeeland är gamla naturistländer med campingar, nakenbadstränder och aktiva naturistförbund, Sydafrika är på G. I Sydamerika finns INF-förbund i ABC-staterna (Argentina, Brasilien, Chile) och i Mellanamerika i Mexico. I Nordamerika är Canada en viktig INF-nation medan AANR, den mycket stora naturistorganisationen i USA, lämnade INF för en del år sedan. Skälet till detta uttåg var att ”INF inte gjorde något för utomeuropeisk naturism”. Så Gregers Møller – och alla andra tjänstemän i INF – har nog en del arbete framför sig!

inf-kongress

INF-kongressen i Nya Zeeland 2016 var första gången som Thailand och dess ordförande Gregers Møller var med i INF-sammanhangen. På våren 2017 blev han ansvarig för INF-naturismen ”Utom Europa”

INF:s kommittémöte den 21-22 april

Det finns inget officiellt protokoll från mötet. NAT:s webbsida har ett referat (Gregers Møller var en av deltagarna) och British Naturism har länkat till detta.

http://thailandnaturist.com/newsroom/inf-to-re-think-its-vision-mission/

En viktig nyhet är att INF nu ska ta fram en vision för att utveckla naturismen i världen och en ny handlingsplan för det fortsatta arbetet. Ansvariga för planeringen blir Gregers Møller (se föregående artikel) och Huub Giesen, från Nederländerna.

En uppgift blir att utvärdera det nuvarande medlemskortet med årsmärken. Detta skulle kunna ersättas av ett ”smart eCard” för att underlätta för naturister, naturistanläggningar och anslutna föreningar.

Det finns också önskemålet att tillsätta två nya befattningar, en för att försvara naturismen (protect naturism) och en för att utveckla och marknadsföra naturismen (promote naturism).

Enligt NAT:s referat valdes ”professor och doktor” Volkmar Ellmauthaler från Österrike till den först nämnda befattningen medan den andra är vakant. Denna utnämning innehåller en del frågetecken. Det borde vara en uppgift för INF:s kongress att välja innehavare till dessa viktiga befattningar. Doktor Ellmauthaler är nära allierad med familjen Ivo och det ligger nära till hands att tro att det är fråga om att i första hand förstärka Sieglinde Ivos vacklande maktbas.

Som vi berättat om i tidigare artiklar i Naturisten förlorade Sieglinde Ivo presidentvalet på kongressen 2016. Istället valdes Jamier Armand från Frankrike. Men detta val upphävdes av INF:s juridiska kommitté – som inte har någon sådan befogenhet – och Sieglinde fick fortsätta som ”tillförordnad president”.

Den som är intresserad av doktor Ellmauthalers lärda naturiskunskaper kan läsa INF Focus Februarinumret 2017. Tidskriften kommer var annan månad och finns på engelska, tyska, franska och från aprilutgåvan även på spanska.

http://www.inf-fni.org/content/download/43033/1747808/file/20170201-INF-FNI-FOCUS-february-EN.pdf

Under ett år, 2015-16, har INF globalt tappat 15 000 medlemmar vilket medfört en inkomstminskning med 20 000 EUR. Det är 15 % av medlemmarna som försvunnit. Så det kanske är dags för lite nytänkande inom den naturistiska världsorganisationen.

Annonser