Naturist i simhall och bastu

I några länder i Europa finns möjligheter att nakenbada i simhallar och i gemensamma bastur. – Utan att någon naturistförening är inblandad.

Även i Sverige har vi haft sådana badanläggningar men sedan Aspuddsbadet i sydvästra Stockholm revs 2009 är det mycket sparsamt med dessa erbjudanden. Den som vill bada textilfritt i inomhusanläggningar är i praktiken hänvisad till de badtillfällen som föreningarna anordnar.

Stockholmsnaturisterna har under 2000-talet kunnat nakenbada med två föreningar, Eos grundad 1975 och Bara Vara som startade 2002 för att ”ta vara på” den badtid i Gubbängsbadet som Stockholms Naturvänner då lämnade.

Båda föreningarna hade tider i Gubbängsbadet. Eos flyttade sedan till Svedmyrabadet.

2015 fick Bara Vara inga badtider då flera mindre bad i Stockholm skulle renoveras.

Problemen fortsatte och föreningsarbetet låg nere under två år. Våren 2017 såg föreningen ingen ljusning beträffande badtiderna och beslutet togs att lägga ner verksamheten.

Beträffande inomhus nakenbad i ”naturistmetropolen Stockholm” blir nu Eos ensam herre på täppan. Det är Svedmyrabadet söndagar, september till och med maj, kl 18-20, som gäller.

I Svedmyra finns en bassäng 12 m och bastu. Vattengympa och gym ingår i badavgiften.

 

Gubbängsbadet

Naturistbad i Gubbängen startade på 1970-talet. Det var då Stockholms Naturvänner – ”Idskärsföreningen” – som var arrangör

Annonser