Den 22 juni 2017 – ödesdigert datum i Internationella Naturistfederationens  historia.
Gregers Møller sände denna dag detta meddelande till alla INF-förbund:

”Dear Federations”
Som ledamot av INF-FNI: s centralkommitté (CC), i befattning som Non-EU Assessor, ber jag er att betrakta det brev som skickades till er [från INF] för ungefär sex timmar sedan, den 22 juni 2017, som ogiltigt.

Underkännandet av två av de tre kandidaterna i det [kommande] återupptagna presidentvalet har inte beslutats av centralkommittén. Brevet hänvisar till ett EG-möte [INF:s verkställande kommitté], men EG-möten är reserverade för dagliga frågor och inte frågor av denna omfattning.

Vidare är en av EG-ledamöterna inte en vald president, utan en tillförordnad president och samtidigt en kandidat i samma val. Som CC-medlem skulle jag inte ha tillåtit henne att medverka i beslut om sin egen kandidatur eller hennes deltagande [i mötet] om vi hade blivit ombedda att diskutera detta i centralkommittén.

Som tillförordnad president och kandidat i valet, strider det mot varje demokratisk princip som jag står för i Centralkommittén, att hon ska kunna förklara sina motståndare för ogiltiga och själv förklara sig som den enda godkända kandidaten. INF:s juridiska råd borde, enligt min åsikt, starkt avrått från detta förfaringssätt.

Jag föreslår att förbunden helt enkelt ignorerar INF:s meddelande [av den 22 juni]. Istället bör detta brev och det tidigare e-mailet diskuteras bland förbunden vid det kommande mötet i Wien. Förbunden bör inte glömma att de utgör den högsta myndigheten i INF-FNI när de möts.

Vänliga hälsningar
Gregers Møller

Originaltexten (på engelska) finns här:
http://naturistactiongroup.org/2017/06/inf-mis-management/

INF:s meddelande finns här:
http://naturistactiongroup.org/wp-content/uploads/20170622-VIENNA-ELECTIONS-EN.pdf

INF:s meddelande av den 22 juni är ett makabert dokument. Där underkänner Verkställande kommittén två av de tre kandidaterna till INF:s nya presidentval, som är utlyst att äga rum på flygplatsen i Wien, Österrike, 22 juli 2017.

Sieglinde Ivo, som varit INF-president under 8 år, är nu den enda kandidaten vid valet. Och skrivelsen med detta innehåll är undertecknad av henne själv.
Bakgrunden är att Verkställande kommittén på egen hand hittat på att kandidater till INF:s presidentval skall anmälas till INF av respektive förbund i förväg, och att kandidatens ”valprogram” skall finnas med i ansökan. – Vid kongressen 2016 var det inte så. Då kunde kandidater föreslås direkt vid mötet.

Armand Jamier, som vid det reguljära valet i november 2016 besegrade Sieglinde med 104 röster mot 99, underkänns då hans ansökan endast var avfattad på franska och engelska. Den tyska versionen saknades. Och, ännu värre, skrivelsen var undertecknad av Armand själv och utan att FFN:s logo fanns på pappret.
Nu är det så att Armand Jamier är president i FFN och berättigad att själv bemyndiga en kandidatanmälan från det franska naturistförbundet. Ett ytterligare fel, enligt INF, är att ansökan inkom för sent (1 minut efter föreskriven tid), men då det visade sig att eposten avsänts 23.59 överser INF med detta.

Greg Serow, den tredje kandidaten, från det australiska förbundet, blir underkänd då ansökan inte inkommit i föreskriven tid, översättning till franska och tyska finns inte med och programförklaring saknas.

4-Bild Sieglinde Ivo

INF-presidenten – alla andra kandidater är undanröjda

 

En återblick på händelserna det senaste halvåret

På Internationella Naturistfederationens kongress i november 2016 i Nya Zeeland valdes en ny president. Mötesordförande var INF:s ”Vice-President Secretary” Jean Peters från Luxemburg. Personvalet genomfördes som sluten omröstning. Valresultatet var 104 röster för Armand Jamier och 99 för Sieglinde Ivo, totalt 203 röster.
Vid mötet förelåg inga protester mot vallängden eller mot presidentvalet. Världens naturister gladdes åt att en ny INF-ordförande blivit vald. De franska naturistsidorna, och andra webbsidor världen över, hyllade den nye INF-presidenten.

Men för bortvalda presidenten Sieglinde Ivo och för hennes fanatiska anhängare var valresultatet en katastrof. Överklagande av valet kom in, både Sieglinde själv och från mötesordföranden Jean Peters. I INF:s statuter finns inget om att överklaga valresultat. När mötet är avslutat så gäller protokollet.

Förbunden i Nya Zeeland, Sydafrika och Canada protesterade omedelbart mot tanken på att ogiltigförklara valet. De påpekade att presidentvalet genomförts i endräkt och att resultatet måste accepteras. INF:s Verkställande kommitté ska tjäna medlemmarna (de anslutna förbunden) och inte agera i egen sak.

Istället inkallades INF:s juridiska råd som helt sonika – utan att ha något stöd i någon förordning – upphävde valresultatet. Det stipulerades att kongressen skulle nyöppnas i juli månad i Wien med en enda fråga på programmet, ett nytt presidentval.

Tolv INF-förbund inkom 11 januari till INF med en amper skrivelse där de påpekade att valet genomfördes enligt stadgarna och att INF måste acceptera den nya presidenten. Men Verkställande kommittén ignorerade detta totalt.

Den 4 februari fanns i Standard Telegraph, en engelsk dagstidning, en artikel om INF: egenhändigt skapade problem:
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/02/04/chill-wind-blows-though-naturists-ranks-row-splits-world-nudism/

INF:s Verkställande kommitté som arbetat intensivt för att hemligstämpla sina egna meddelanden till förbunden och tysta ner alla egendomliga turer fick nu stora skälvan. Naturist Action Group http://naturistactiongroup.org/news/
som skrivit en del om INF:s desinformation utsågs till måltavla, och brev och motbrev utväxlades.

—-

Naturisten har flera tidigare artiklar i ämnet. Den som vill veta mer kan i första hand läsa vad vi skrev i januari och februari.
https://naturistensite.wordpress.com/2017/02/28/inf-vid-stupet-ledare-nr-2/
https://naturistensite.wordpress.com/2017/02/28/2naturisten/

Och om Gregers Møller och hans uppdrag i INF skrev vi senast i maj månad:
https://naturistensite.wordpress.com/2017/05/01/tva-nyheter-fran-internationella-naturistfederationen/

Annonser