Ny INF-president vald 22 juli

När INF-kongressen öppnades på nytt för val av INF-president fanns bara en kandidat. Sieglinde Ivo från Österrike. Hon fick fick dock bara 94 röster medan 103 röstade blankt eller avstod.

Den ”världskongress” som INF hade på Nya Zeeland i november 2016 resulterade i en katastrof. Åtminstone var det en del som tyckte detta. Det valdes en ny president, Armand Jamier, från FFN, det franska naturistförbundet. Han fick 104 röster mot 99 för den sittande presidenten Sieglinde Ivo från Österrike.

Mötet på Nya Zeeland avslutades utan protester och därmed borde allt vara klart för den nyvalde presidenten att träda till.

Men så blev det icke.

Sieglinde Ivo, som varit INF-president sedan 2008, och som flyttat INF-kontoret i Antwerpen hem till sig i Hörsching utanför Linz i Österrike, upplevde sig orättvist behandlad. INF-har en juridisk konsult som beordrades ingripa och helt sonika ogiltiförklarade valet av ny president. Konsulenten utlyste sedan ett återöppnande av kongressen 22 juli 2017. I INF:s statuter finns – givetvis – ingenting som ger någon konsult några sådana befogenheter.

När kongressen öppnades på nytt vid ett möte på flygplatsen i Wien 22 juli 2017 för att genomföra valet av ny president så borde – som alla inser – samma förutsättningar gälla som vid valet i Nya Zeeland i november. Det går ju inte för sig att ändra förutsättningarna under ett pågående (nyöppnat) möte. Men INF regeras av en maktfullkomlig och korrupt samling skrupelfria byråkrater som trampar alla lagar och goda seder under fötterna. Avsikten var att till varje pris säkra ett återval av Sieglinde Ivo.

Trots att det nu var fråga om ett nyöppnande av kongressen införde ledningen nya bestämmelser för valproceduren. Kandidaterna måste inkomma med valprogram författade på de tre INF-språken. En underkändes då han bara skrivit en ansökan på franska och engelska. Armand Jamier som är president i det franska naturistförbundet underkändes då hans ansökan inte var skriven på FFN:s brevpapper.

Således fanns bara en kandidat att rösta på.

Mötesordförande var INF:s juridiske konsulent, samma person som verkställt ogiltigförklarandet av valet i november, och alla de övriga märkliga turerna som passerat under första halvåret 2017. Vid mötet togs de rättsliga frågorna och INF:s agerande med ogiltigförklarande av valet 2016 och det nya mötet upp, men dessa invändningar fick inget gehör.

Den enda kandidaten, Sieglinde Ivo, fick 94 röster, 42 avstod från att rösta och 61 röstade blankt, summa 197.

 

TOPBANNER

Harmoni och respekt för andra … 1974 antog INF den definitionen på naturism …

 

En ytterligare en punkt på dagordningen: Nästa INF-kongress 2018.

Här fanns två förslag, ett fashionabelt textilhotell utanför Lissabon i Portugal, och en något enklare naturistanläggning i Slovenien.

Frågan var föremål för poströstning och förbunden hade inkommit brevledes med sina röster.

13 förbund röstade för Portugal (116 röster), 9 förbund för Slovenien (20 röster) medan 12 förbund avstod från att rösta.

Att INF lägger sina kongresser i textil miljö är inget ovanligt, snarare regel. I Nya Zeeland fanns möjligheten att kongressa i naturdräkt men få delegater utnyttjade denna förmån.

Annonser