Bilden ovan: Glada och fria naturister, foto: Clothesfree.com

SNF

Vårt svenska naturistförbund firar i år sextiårs jubel. Förbundet bildades 1957 med uppgiften att arbeta för att åstadkomma skyltade platser för nakenbad. Detta lyckades 1970 då det första officiella nakenbadet öppnades i Piteå. Fler badplatser tillkom under 70- och 80 talet, och många nya föreningar. Men sedan slocknade glöden. Under de senaste decennierna har vi bevittnat nedläggningar och endast få positiva förändringar.

Styrelsen i SNF säger sig ha endast administrativa och representativa uppgifter. Och med representation menas besök hos de danska och norska naturistförbunden samt flitigt deltagande vid INF:s internationella och europeiska möten.

SNF:s av styrelsen initierade verksamhet i Sverige består i utgivningen av medlemstidskriften Tillsammans, 4 nr per år. I övrigt är det föreningarna själva som högst egenhändigt ska klara av att driva verksamheten framåt och sköta alla kontakter med kommuner och andra markägare. Samt arbeta för att värna och vårda naturismen i Sverige. För styrelsen i SNF vill inte syssla med sådant …

Frågan är förstås vilken nytta vi har av ett förbund/en förbundsstyrelse som ”inte gör något” och om vi får valuta för den förbundsavgift, 180 kr per enskild eller per par som vi betalar in.

INF

Även Internationella Naturistfederationen är numera ett ”krisprojekt”.

Styrelsen i INF brukar beskyllas för att varken kunna eller vilja göra någonting. Och under det senaste året har maktfullkomligheten inom INF-styret firat triumfer. Genom regelvidriga manipulationer har man avsatt en ny president som valdes på kongressen 2017. När INF i somras kallade medlemsförbunden till ett återöppnande av kongressen, för att göra ett nytt presidentval, hade nya bestämmelser tillkommit. Endast den sittande presidenten fick kandidera och inga motröster accepterades. – Sådan är naturismen – när INF:s oligarker får bestämma.

I flera nationella naturistförbund måste vi nu ställa oss frågan vi egentligen har att vinna på att vara anslutna i en korrupt ”världsorganisation” som inte gör någon nytta för att utveckla naturismen. Den som deltar i det elaka spelet, och inte protesterar när en despotisk styrelse kör över det regelverk som gäller i en inregistrerad föreningsrörelse, blir själv en del i denna förödelse.

Alltså …

Som det för närvarande ser ut i de naturistiska organisationerna är det närmast en lättnad att konstatera, att endast en (mycket) liten del av naturismen är berörd av detta. De allra flesta praktiserande naturister som finns, exempelvis i Sverige, har aldrig hört talas om vare sig SNF eller INF. De naturistar när de har lust och där de finner att det är lämpligt, mer är det inte med det. Och någon anledning att vara ”organsierad naturist” ser de inte. Det går ju alldeles utmärkt att vara sjyst naturist i alla fall.

 

5-ledare-Organisationer1.jpg

Det är bara att bada! Foto: Bengt Almstedt

Not

För den som vill veta mer om läget i INF – och som läser engelsk text – finns en del att hämta på NAG:s webb:

http://naturistactiongroup.org/2017/08/inf-vienna-22-july-2017/

Mycket upplysande är också INF:s protokoll från Wien-mötet 22 juli 2017:

http://naturistactiongroup.org/wp-content/uploads/INF-Congress-22-Jul-17-minutes.pdf

Annonser