Corona-pandemin är problematisk för alla, även naturistiskt sinnade.

Under de senaste decennierna har naturistiska organisationer tappat medlemmar. Detta är fallet även för andra föreningsrörelser, det ligger i tiden så att säga. Och naturist kan man förvisso vara utan att vara medlem i någon förening. Ute i stora världen finns ett stort utbud av ”kommersiell naturism” det är driftiga företagare som driftar naturistanläggningar och naturistverksamhet. Och – inte minst i Svea Rike – har vi tack vare allemannsrätten och tillgång till FRI NATUR i mycket stor omfattning enastående möjligheter att naturista.

Naturismens självbild

Nätet har numera ställningen som den absolut viktigaste kanalen för kommunikation. Och när vi kopplar upp och söker information får vi en ganska splittrad bild.

Det finns rätt många naturistsidor som övervägande tycks syssla med kontaktversamhet. Och med jämställedheten verkar det skralt, det är övervägande män som deltar.

Enligt grundprincipen består naturismen av kvinnor och män, underförstått i lika representation.

En egendomlighet att undra över när man tittar på naturistbilder är den övervikt av unga, slanka kvinnor som man kan beskåda, medan vi vet att övervägande inom naturismen – i föreningsverksamheten – är mer eller mindre överviktiga äldre män.

Samtidigt dalar, på de svenska naturistsidorna, lusten att gå till botten med den verkliga naturismen, som INTE är sexistisk och som inte tror att naturismen är något spännande erotiskt snabbköp.

Naturism för att det är fysiskt och psykiskt bäst; sund, god naturistglädje för alla – utan sexuella bitankar.

Jag har som naturistredaktör haft naturistsidor på nätet hela tiden sedan Internet började, det är mer än 30 år tillbaka. De första åren fick man mycket frågor, det kom in debattinlägg. Numera är det stendött på vår debattsida. Ingen tycks längre vara intresserad av en seriös naturistdebatt.

Den positiva tolkningen är att något så enkelt som naturligt, god och glad, naturism är inget som man behöver diskutera, det är självklart, det är bara att avnjuta!

De gamla naturisterna dyrkade naturismen. Tidskriften Dagbräckning, 1942

En olycklig komplikation som vi upplever, även i den digitala världen, är att många tvekar att ”dyka upp” i den offentliga debatten. Det påstås vara fult och farligt att framträda som naturist. Och när inte ens vi, som är vanliga sjyssta naturister vill framträdde och tala för naturismen, då kan vi inte gärna tro att folk i allmänhet ska tro att det är något bra med det vi sysslar med.

Det finns exempel på grannländer där frimodiga naturister finnes. Danske Naturister ordnar utflykter i det textila töcknet och är nakna på torget, i Danmark är det tillåtet att näcka på ALLA stränder och i skogsmark.

DFK, det tyska naturistförbundet, där fick ordföranden för några år sedan BundesVerdienstkreuz, en hög civil utmärkelse. I Sverige har våra funktionärer aldrig upplevt någon motsvarande hedersbetygelse. – Men naturismens inledning i Svergige – för 90 år sedan – då fick Professorn Johan Almkvist uppträda i journalfilm på biograferna och berätta om god, glad nakenkultur – men det var då då, nu är det nu, nu.

Sol Hälsa Glädje – något annat är det inte fråga om