Coronan har ställt till det, inte bara för de gamla föreningarna. Det har även varit svårt att komma igång med nya föreningar.

Ny förening tar över Multenbadet i Närke

På 1970-talet expanderade naturismen i Bergslagen. 1976 startade Bergslagens Fribad- och Naturistförening som hade det nya kommunala nakenbadet i Persberg i Filipstads kommun som sitt träffställe.

Dåvarande ordföranden i Nordisk Solsport, Bengt Wasberg, skrev till Örebro kommun om att öppna ett nakenbad i Örebro kommun. Kommunen upplät Glasbruksudden i sjön Multen som nakenbad på prov under 1976 och 1977. Men badet möttes av protester av markägarna. Sensommaren 1978 ville kommunen flytta nakenbadet tvärs över sjön Multen.

1979 skedde en sammanslagning med Nordisk Solsport som bildats 1936 på Flisön i Östergötland och som var en rikstäckande förening. Och 1979 kunde den sammanslagna föreningen Bergslagens Solsport, i S- och T- län, ta det nya Multenbadet vid Trumön i besittning samtidigt som man fortfarande hade Sandvikenbadet i sjön Yngen.

1983 fick föreningen ett hyreskontrakt på den nedlagda barnkolonin Gustavsberg i norra utkanten av Nora, nu stod föreningen där med badplats med naturistcamping i Persberg och naturistcamping och badplats i Nora samt badplats i Multen, Örebro kommun.

1985 beslutades om en delning av föreningen, delen i Örebro län behöll namnet Bergslagens Solsport, där ingick Multenbadet. Delen i Värmlands län tog namnet Värmlands Naturistförening.

Det är nu mer än 35 år som NBS-flaggan vajat över Trumöbadet. En del medlemmar i NBS har menat att anläggningen Gustavsberg borde räcka, och att Multenbadet kunde få annan huvudman.

Nu kommer meddelandet från NBS att arrendet för Multenbadet kommer att övertas av en särskild förening. Vi vet för närvarande inte under vilka former Multen-föreningen kommer att arbeta, om det blir badavgifter och medlemskrav för att få bada.

Sedan 1995 ligger Multenbadet i Lekebergs kommun som detta år bröts sig ur Örebro kommun.

När NBS kom till Multen var det obanad terräng. Föreningen fick jobba med att ordna badplatsen som numera är ”liten men fin”.

Nygammal förening fortsätter med Solrosen

I Östergötland vid Motala ström finns ett av Sveriges äldsta officiella nakenbad, nakenbadet började 1968, åtminstone. Föreningen Östergyllen, bildad 1970 av Bertil Sefbom, kom till till platsen 1972 och det lilla badet blev Östergyllens föreninggsområde. Men 1983 höjdes arrendet och Östergyllen beslutade att söka ett nytt område med bättre möjligheter. En del badare tyckte att platsen var okej för deras del och de beslutade sig för att stanna. De bildade Sällskapet Solrosen som tog över arrendet.

Den lilla badplatsen finns fortfarande kvar som naturistområde. ”Sällskapet” håller på med en ombildning. En nygammal förening ska ta över och värna om den lilla badplatsen.

Det finns en FB sida Solrosen Naturistbad. Där kan man få information och vägbeskrivning. Enligt uppgift på webben ska det kosta 50 kr per parson att bada på Solrosen.

Fotot visar Solrosen i gammal tid då kossorna fridfullt betade vid Motala ström