INF:s 37:e Världskongress

19 OKT 2021

Världskongressen slutade i ett märkligt antiklimax. — Efter 12 händelsefattiga år med Sieglinde från Österrike hoppades många på en nytändning, när den världskände naturisten Stéphane Deschêne kandiderade i presidentvalet. Och Stépahne blev vald till ny president men sedan beslutade kongressen att INF de närmaste åren ska ha två presidenter …

Internationella Naturistfederationen bildades 1953 på Montalivet på Frankrikes atlantkust. Följande år genomfördes en kongress i Wien, därefter har INF haft världskongresser vart annat år.l

Kongressen var inplanerad att äga rum hösten 2020 i Slovenien, Coronapandemin medförde en senareläggning, till våren 2021 och sedan till 7-10 oktober 2021.

INF har snart 70 år på nacken men fortfarande svävas det på målet när det ska förklaras vad organisationen egentligen ska syssla med. Tidigare har det betonats att INF ska verka för alla naturister/nakenbadare i hela världen, men många bakåtsträvare ”föreningsmufflare” finns.

Nu valdes den världskände och välfrejdade naturisten och kanadensaren Stéphane Deschênes till ny INF-president på fyra år. Det är ett val som applåderas världen över och som innebär förhoppning om en nytändning för INF.

Sieglinde Ivo, från Österrike, kommer att kommas ihåg som den INF-president som röstats bort inte mindre än två gånger men som ändå inte behövt avgå. Nu ska hon – enligt mötets beslut – vara ”vicepresident” vid Stéphans sida ytterligare 4 år, och sedan bli hederspresident på livstid. – Ingen “vicepresident“ finns i INF-stagarna.

INF är i sin nuvarande skepnad en dysfunktionell organisation. Det finns en svartrocksfalang – främst inom flera nationella förbund i Syd- och Centraleuropa – som hävdar att naturism innebär inåtvänt navelskådande, endast de som har INF-kortet är godkända som naturister – och INF ska verka endast och allenast för kortbärarna. Den stora världsvida skaran som gillar nakenbad är definitivt inga naturister enligt dessa svartrockar.

Men det finns – även inom INF – många humanistiska naturister. Stéphane Deschênes torde vara en progressiv och framåtriktad naturist. Han finns på nätet som Naturist Living Show Podcast och han driver den välkända campingen Bare Oaks utanför Toronto. – Där är det självklart att personalen bär naturdräkt och inget krav finns att gästerna måste klä på sig för att äta middag.

Den här bristen på samsyn går genom stora delar av naturistvärlden. – Berättar du för vanliga svenska föreningsnaturister att du går naken hemmavid tittar de sig nervöst omrkring för att kolla om någon hört vad du sade. Säger du, att du brukar vandra naken i naturen, är det ren skräck som lyser ut deras ögon.

Mycket när det gäller INF handlar om byråkratin och procedurfrågor som inte har något att göra med naturismen. Nu hade man inledningsvis en stor debatt om Frankrike skulle få rösta eller inte. Ordföranden i det franska förbundet NNF var närvarande men inte inskriven som delegat. Istället var en annan medlem i den franska förbundsstyrelsen utsedd att representera NNF. Men Exekutiva kommittén vägrade att acceptera detta eftersom personen ifråga ingick i INF-styret som EU Assessor och därmed inte kunde representera NNF vid mötet.

Den viktigaste frågan under kongressen var valet av ny president för kommande 4 år. 2016 valdes en ny president, Armand Jaminer från Frankrike. Men Sieglinde Ivo och hennes hov lyckades ogiltigförklara valet så att hon kunde fortsätta att vara INF-president fyra år ytterligare. Och nu kandiderade hon för ytterligare 4 år vilket i så fall skulle ha inneburit att hon 2024 suttit på tronen 16 år.

INF:s Juridiske rådgivare (President of the Legal Counsil) stödde uteslutningen av Frankrike men då han själv var medlem i NNF så förklarades han vara jävig.

Uppgiften att besluta gick vidare till vicepresidenten i INF:s Juridiska råd. Och han tyckte tvärtom, att Frankrike skulle ha en röstberättigad delegat. Men han föreslog att mötet skulle rösta om saken. Och en överväldigande majoritet röstade för att EU-assessorn från Frankrike skulle gå in som delegat för NNF.

En annan internjuridisk fråga som togs upp var uppgraderingen av INF:s webbsidor. Det var ett fett kontrakt som givits till ett ungerskt bolag utan att någon egentlig upphandling ägt rum. Och detta beslut hade tagits av tre personer i Exekutiva Kommittén och inte i Central Committee.

Stéphane Deschênes valdes till ny president med 104 röster mot 68 för Sieglinde Ivo

Det är ett valresultat som lyser upp hela den lite dimmiga naturistvärlden.

Dock antog mötet ett märkligt beslut att Sieglinde Ivo ska fortsätta att ha uppgifter under en övergångsperiod, för att sedan bli hederspresident. Alla vänner av god ordning undrar vad det är fråga om. Att det vid byte av befattning måste vara en överlämningsperion, är ju inget märkligt. Men här ska perioden sträcka sig över flera år.

Det är uppenbarligen så att svartrockarna som under alla år stött Sieglinde – och accepterat alla märkliga turer med brott mot stadgar – känner sig trampade på tårna av att hon inte blev omvald även denna gång.

Det är ju så i många nationella förbund att det är samma personer som deltar på INF-kongresserna och det är ganska tydligt att vänskapskorruptionen – stödet i vått och torrt för Sieglinde – spelar stor roll.

Vi vet ju, att när Sieglinde tillträdde så ändrade hon på mångt och mycket. Sedan begynnelsen har INF haft sitt sekretariat i Antwerpen i Belgien. Sieglinde stängde ner detta. INF-personalen i Antwerpen fick köpas ut för rejäla summor. INF-biblioteket överlämnade hon till ett tyskt idrottsbibliotek i Hannover.

I Linz i Österrike, hennes hemstad, hyrdes ett nytt INF-kansli i ett av grannhusen, där anställde hon sina egna släktingar som INF-avlönad arbetskraft.

Troligen är detta kansli en viktig del när Sieglinde Ivo ”med alla medel” försökt vara kvar som president. 2016, när hon blev bortvald, finns det ett vittne som hört henne säga till sina förtrogna att ”kansliet i Österrike” måste räddas, det fanns ett nyskrivet kontrakt på flera år.

Men i sak betyder det nog ingenting, att Stéphane får dras med Sieglinde som ”vicepresident”. Hon har varit president i 12 år, utan att ha åstadkommit någonting, och det är knappast troligt att hon nu ska kunna bidra med något.

Ännu finns ingen fullständig rapportering från kongressen. Vi återkommer med mer analyser när ”kongress-dimmorna” skingrats!

Och, värt att notera, endast några få förbund i Europa tycks ha observerat att INF-kongressen ägt rum. SNF, det svenska förbundet, har i sin information inte ett ord om saken …

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s