90 år *** Hälsa genom Nakenkultur

1 MAJ 2022

Sommaren 1931 skrev Olle Schmeling i Valdemarsvik en insändare om nakenbad i en stor stockholmstidning. Det blev en debatt som uppmärksammades.

Sällskapet för fri kroppskultur bildades i Stockholm på hösten detta år. Professor Johan Almkvist skrev boken Hälsa och Nakenhet, som kom ut i april 1932.

Den 20 maj 1932 berättade Stockholms-Tidningen – Stockholms Dagblad, överst på förstasidan, om den första naturistföreningen i Sverige.

Nakenkulturen startar

Förening bildad – många stränder att välja på

Ej skoj eller kurtis, men gärna poliskontroll

Den svenska föreningen för nakenhetskultur är redan konstituerad – till att börja med preliminärt – och har samtidigt erhållit både namn och adress, varigenom intresserade kunna komma i kontakt med rörelsens målsmän. Efter vad St. T. D. inhämtat skedde bildandet vid ett sammanträde denna vecka, och det beslöts, att föreningen skall kallas “Hälsa genom nakenhetskultur“.

Det kan tyckas att namnet är väl långt och att det klingar lite egendomligt, säger professor J o h a n A l m k v i s t under ett samtal med St. T. D:s med­arbetare, men vi ha likväl stannat vid det, då det anger vårt mål. Detta är den kroppsliga och själsliga hälsan, och ett av medlen är just nakenhetskulturen. Genom att på detta sätt slå fast varthän vi verkligen syfta tycka vi att vi garderat oss för folk, som fått för sig att rörelsen tillkommit för nöjes skull. Så är ingalunda fallet, nej, det gäller här en kulturrörelse, och som sådan skall den uppfattas. En styrelse är tillsatt, och om någon vill skriva och få närmare upplysningar, går det an att vända sig till föreningen “Hälsa genom nakenhetskultur“, Postfack 1223, Stockholm 16.

När det gäller en kulturrörelse, kunna icke alla, som så önska, intagas i föreningen. En gallring måste företagas. Meningen är att denna gallring skall ske på ett enkelt sätt, samtidigt som inträdesansökande erhålla noggranna upplysningar om föreningens mål och om det liv som dess medlemmar måste föra. Ty det måste göras klart för envar att det ligger allvar bakom, att det ej blir fråga om skoj eller kurtis. Och upptäckes någon som ej på ett just sätt deltar i rörelsen, blir han omedelbart utesluten. På denna punkt kan aldrig kompromiss eller hänsyn ifrågakomma.

Och så vitt jag kan döma förefinns det ett stort intresse för rörelsen, påpekar professorn till slut. För var dag får jag brev från intresserade personer. Det är högaktande omdömen, som visar hur rörelsen ter sig i bildade människors ögon: allvarlig och fin. Att den har framtiden för sig, är jag övertygad om, vare sig det nu kommer att gå långsamt, med ryck bakåt, eller motströmmar, eller snabbare.

Så välgörande och så viktig som nakenhetsrörelsen är för mänskligheten måste den till slut segra (vår kursivering).

Därmed var grunden lagd för naturiströrelsen i Sverige.

Den 24 juli 1932 var det dags för en stor föreningsaktivitet. En utfärd med mälarångaren Viking, som på söndagsmorgonen avgick från Munkbrohamnen med destination Björkö i Mälaren. Ett trettiotal föreningsmedlemmar, herrar och damer, deltog:

Vi stego av vid Bockholms-Sätra och tillbragte cirka en halv timme med att genomströva terrängen, innan vi funno en badstrand med en intilliggande liten gräsäng, vilken befanns lämplig. Så snart vi samlats där togo vi av oss kläderna och klevo ned i vattnet. Så enkelt gick det till. Vädret var icke soligt, men varmt, och vi trivdes väl i sjön, smärre anmärkningar mot badbottnen och den oerhörda långgrundheten frånsedda.

Vi samspråkades vid som gamla bekanta, trots det flera av oss nu sågo varandra för första gången. Sedan lägrade vi oss på ängen kring vår givna medelpunkt professor Almkvist, och avnjöto medhavda smörgåsar, kaffe i thermosflaskor och dylikt efter råd och lägenhet, varefter Almkvist hälsade oss välkomna i ett tal, där han kort och koncist klargjorde det allvarliga syftet med nakenhetskulturen, både ur fysiologisk och moralisk synpunkt, och meddelade intressanta erfarenheter från utländska sammanslutningar i samma syfte.

– Citat från Stockholms-Tidningen – Stockholms Dagblad, den 25 juli 1932.

Under augusti och början av september 1932 fortsatte söndagsutflykterna. Glädjen var stor inom den nya naturistiska gemenskapen. Och starten av den nya förening fick mycket uppmärksamhet i dåtidens media.

På nätet finns en journalfilm – sådana visades på biograferna före det ordinarie programmet.

Videon har titeln Hälsa genom nakenhetskultur – nudister på Ingarö.

Videon är 13 minuter; I början ser vi professorn tala om nakenkulturen, 8.02 börjar inslaget från Ingarö.

Inslaget från Ingarö spelades in 1933 på det nya naturistområdet vid Återvallsträsket på Ingarö.


(1) 11 Juli 1931

[1 JULI 2022] publicerad i NATURISTEN 2021


(2) Hälsa genom Nakenkultur

[1 MAJ 2022] – publicerad i NATURISTEN 2022


(3) Start 1932

[1 JANUARI 2022] – publicerad i NATURISTEN 2022


(4) De första 40 åren

[1 SEPTEMBER 2022] – publicerad i NATURISTEN 2022


(5) 1980-talet

[1 OKTOBER 2022] – publicerad i NATURISTEN 2022


(6) 1990-talet

[1 NOVEMBER 2022] – publicerad i NATURISTEN 2022


Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s