90 år *** De första 40 åren

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-3.png

Sexuellt lugn på naturistplatserna – Här en gammal bild från Idskär

1 SEPTEMBER 2022

Naturismens idéologi är till sin natur mycket enkel och flärdfri. Vi är väldigt många som tycker det. En del fixar dock inte enkelheten, de måste komplicera …

Professor Johan Almkvist, som startade den första naturistorganisationen i Svea Rike 1932, slog fast att nakenkulturen är fysiskt och psykiskt bäst. Så enkelt är det! Professorn, som hade studerat nakenkulturen i Tyskland och Frankrike, har klarat ut innebörden i skrift. Grunden är en bra livskvalité. Dessutom sund kost samt avståndstagande från alkohol och tobak.

Professor Johan Almkvist

Nakenkulturen, som man då sade, hyllade nakenheten. Viktigt var också ”det sexuella lugn” som kännetecknade nakenkulturens friluftsplatser.

Lisa Karlsson, en inflyttad tyska från Berlin som gift sig med en fiskare i Nynäshamn, verkade som kassör i Nordisk Solsport, en rikstäckande förening. Hon är känd för sin sarkastiska sentens: Är man inte mer noga med hälsan än att man röker och använder sprit kan man nog tåla att ha badbyxor också.

Sveriges Naturistförbund instiftades 1958 på naturistområdet på Bohus Björkö (nuvarande Göteborgs Friluftsförening) och därmed fick naturismen i Sverige ett organ för att driva naturistfrågorna på nationell nivå. Detta rullade på i god ordning. Stor entusiasm för nakenkulturens enkla budskap.

1958 anslöt sig åtta föreningar, det var alla som då fanns i Svea Rike. Förbundet arbetade energiskt för att åstadkomma bättre möjligheter för naturism, i första hand ville man åstadkomma skyltade nakenbad enligt tyskt mönster.

På 1960-talet ändrades inriktningen vad avsåg nykterheten, detta skedde i en strävan att ”bredda rörelsen”. Men effekten blev den motsatta, Svenska Friluftsföreningen på Ingarö, Almkvists gamla lämnade förbundet 1967, det egentliga skälet var förbundets avskrivning av renlevnadsidealen. – Än idag finns på Återvall restriktioner mot alkohol och tobak vad gäller de allmänna delarna av området.

Naturistförbundet å sin sida hävdade med eftertryck: Vi är inga nykterhetsföreningar!”

Framgångsåret 1970

1970 blev ett triumfens år för förbundet, i Piteå i Norrbotten, öppnades det första skyltade nakenbadet i Svea Rike. Det var ledadartrion Bertil Flood, Hans Lundström och Bertil Sefbom som genom idogt påverkansarbete fixat detta.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-5.png
Bertil Flood
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-6.png
Hans Lundström
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-7.png
Bertil Sefbom

Bertil Flood anklagades på riksmötet för oegentlig redovisning av en resa till Piteå. – Han avgick sedan på egen begäran i december 1970. Hans Lundström reste efter sin doktorsexamen till USA på två år. Åter i Sverige flyttade han norrut till Sundsvall för ett jobb inom cellulosaindustrin.

På riksmötet 1971 ville styrelsen åstadkomma en försoning med Göteborgsföreningen, men mötet var inte berett att lyssna på det örat, man krävde GFF:s huvud på ett fat, så att säga. Och föreningen, som fortfarande hyllade de gamla sunda idealen, hade ingenting emot att lämna det falska förbundet. – Än idag finns på föreningsområdet på Bohus Björkö restriktioner beträffande alkohol och tobak.

Därmed var splittringen av den svenska naturismen permanentad – och består än i dessa dagar. Och förlusten av två ledande personligheter, Bertil Flood och Hans Lundström, visade sig svår att ersätta. De efterföljande förbundsordförandena satt bara ett år vardera.

1970-talet – framgångarna fortsätter

Naturismen i Sverige var glad, enkel, saklig, slagfärdig och framgångsrik. Skyltade nakenbad tillkom på Öland och i Värmland. Men på det ideologiska fältet hopade sig mörka moln. Varför ska det vara enkelt när man kan komplicera det hela.

1974 kom INF:s mini definition: Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av paraktiserandet av gemensam nakenhet, och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra (kursiv-fet här) och för miljön.

Kommenter: Nakenheten är det som särskiljer naturiströrelsen, övriga humanistiska och miljövårdande aspekter odlas förvisso i alla allmänna föreningar.

Nakenkulturen är så enkel, varför komplicera?

Ove Pertelius, en malmödirektör som är medlem i Svanrevet, och som 1972-76 är en av sex vicepresidenter i INF, skriver 1975 i SNF:s medlemstidskrift Tillsammans:

– Nakenheten … måste vara i gemensamhet med andra. –

Kommentar: Därest du badar ensam, eller vandrar ensam, är du med andra ord ingen naturist.

– Baddräkter, underkläder är förbjudna. Tillåter inte situationen att man är naken ska man vara fullständigt klädd.

Kommentar: Inom internationell naturism tar folk på sig en tröja men inget mer – detta skulle alltså vara förbjudet inom svensk naturism?

– Naturismen reagerar mot för stark utsmyckning i form av kroppsprydnader av olika slag”.

Nakenkulturen förlorar sin solklara enkelhet

Professorns klara verba avseenden den enkla, sunda nakenkulturen ersattes efterhand – inom det så kallade naturistförbundet – av en myckenhet av i sak oriktiga och kontraproduktiva resonemang.

De första decennierna, från starten 1932 till och med femtiotalet var det inget problem med detta. Nakisfolket var nakenkulturister, en tidning kallade till och med professorn för övernakist. Ute i världen hette det nudister, och i den tyskspråkiga världen Freikörperkultur, FKK. Men någon skillnad mellan dessa begrepp fanns det inte, har aldrig funnits, finns inte heller idag.

På 1950-talet bildades den internationella naturistfederationen; ordet naturist, fanns då i Frankrike som beteckning på en natur-entusiastisk organisation där medlemmarna härdade sig utomhus i ur och skur. Därvid bars en minibeklädnad, emedan explicit nakenhet var förbjuden i Frankrike.

Ordet ”naturist” fick nu ett uppsving. – En del föreningar föredrog dock neutrala beteckningar; friluftsförening, naturvänner etc.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bild-8.png

Är detta en nudist eller en naturist …

Inom SNF dyker nu upp mängder av mytologiskt svammel och försök att dela upp naturistvärlden i olika grupper. ”En naturist är bara naken i naturen, en nudist vill vara naken jämt”.

Enligt den enkla demokratiska principen äro vi alla i vår ideella förening systrar och bröder. ”Respekt för andra” är inskriven i INF:s minidefination av naturism. Men, när vi nu ser en ”nudist” så respekterar vi inte hans eller hennes önskan att bara vara bar. Ty hon eller han är ingen riktig naturist!

Vare sig vi kallar oss nudister, naturister, nakenkulturister (enligt ordböcker och encyklopedier är det ingen skillnad på dessa begretillpp) är vi nog – innerst inne ganska lika. När var hur – där borde vi väl själva få bestämma, inom ramen för textilsamhällets lagar, förordningar, fördomar och sedvänjor. I varje fall vill vi inte mötas av översitteri från politruker och ogina typer inom naturismen som beskäftigt talar om när och hur vi får näcka.

Och bara jämna par får bli medlemmar … Folk i allmänhet – icke-naturister – börjar fundera: Är naturismen månne något erotiskt jyckel, där man så att säga kan vidga sitt sexliv; även en del inom rörelsen odlar denna villolära.

1977 väljs Ingvar Samuelsson, Svanrevet, till förbundsordförande, fyllnadsval på ett år efter Torsten Dahlgren. 1978 blir han omvald på två år. Men han avlider hastigt i januari 1980. Peter Skogsberg, NBS, blir tillförordnad förbundsordförande men avsäger sig efter några månader på posten.

Inge Gullander, som har en styrelsepost i förbundet, accepterar att bli ny förbundsordförande. Enligt ett referat i Tillsammans, den 1974 tillskapade förbundstidskriften, berättar IG att han har samma åsikter som alla andra, ett yttrande som i historisk belysning framstår som rätt illavarslande för ett förbund som då var på frammarsch.

Några år efter triumfen 1970 finns ett nytt ledargarnityr på plats i SNF, personer som inte ville veta av någon enkel och ”solklar” naturism, utan som ägnade sig åt sekterism, tungomålstalande, svammel och förakt för humanismens alla principer. Och lugnet på naturistplatserna försvinner; när du äter får du inte vara naken, vi bestämmer. Har du kroppssmycken kan du inte vänta dig någon respekt …

Som ordförande i ”rörelsen” ålåg det nu IG att

(1) Värna om ideologin (nakenkulturen) både externt och internt.

(2) Värna om medlemmarnas integritet.

(3) Respektera Svea Rikes lagbok samt hyfs och goda seder i föreningslivet.

Httills hade SNF-styret lyckats hålla Almkvistarnas skuta på rätt kurs men nu hopade sig orosmolnen … IG kom att stå kvar som SNF-ordförande under många år – och det blev problem på alla de tre områdena.—–

Naturisten 20 21 EPUB

https://www.dropbox.com/s/sugp5s19ooyq4yi/21%20P9%20Naturisten%20Mot%20Solen%2026%20dec.epub?dl=0

Naturisten 2021 PDF

2021-naturisten-mot-solen-xpx-3

Ladda ner

Synlighet

Publicera

URLFörfattare

25 versioner

  • Sida

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s