90 år *** 1990-talet

Det självgoda förbundet

Naturistförbundet, där Inge Gullander fortsätter att vara den store hövdingen, ångar på. Det finns 14 campingar där man lever naturistliv 24/7.

De organisatoriska triumferna under åttiotalet följs av nittiotalet som inte blir lika fantastiskt. På ytan är allt vid det gamla. Naturistförbundet är stort, större än någonsin, och maktfullkomligt. – Ingen som inte är ansluten till förbundet får kalla sig naturist!

Utanför förbundet står de äldsta föreningarna Återvall och Bohus Björkö samt Sällskapet Solrosen som arrenderar Östergyllens avlagda badplats vid Motala Ström. I Östergötland finns Camp Tyrol, en fristående privatägd naturistplats, men 1992 tar Vikbolandets naturistförening över och platsen kallas sedan Vikbolandets Naturist- och Familjecamping.

Stockholms Naturvänner har sedan 1981 två områden, Idskär och Djursnäs. 1991 organiseras NSNV i två sektioner och 1993 avknoppas Stockholm-Nynäs NF som tar hand om Djursnäs.

Ute i världen är naturismen i stark utveckling, inbördeskriget i f d Jugoslavien leder till minskad naturism-turism, istället flyr naturisterna till den grekiska övärlden där naturiststränder etableras på allt fler öar.

Internationella Naturistfederationens minidefintition från 1974 citeras flitigt:

Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för omgivningen.

SNF lägger till:”Naturismen är inte bara ett skönare sätt att sola och bada, det är också och framför allt ett sätt att leva där människor kan komma nära varandra. En tro på den enskilda människans värdighet och värde samt kvinnor och mäns lika rättigheter är en viktig grund i naturiströrelsen. Familjen är den grundläggande enheten för samhället, så också för naturismen.

Varje uppdelning av människor i grupper efter hudfärg, kön, handikapp etc. är främmande för naturiströrelsen (kursiv fet här). Naturismen utmärks av gemensam nakenhet, skapad av den trygghet och självkänsla som ett gott och sant kamratskap ger.

1975 bildas en ny förening

Trots dessa humanistiska deklarationer fortsätter ”ensamma män” att vara ett problem. 1975 bildades i Stockholm en ny naturistförening, som efter två namnbyten kallar sig NF Eos, efter morgonrodnadens gudinna i grekisk mytologi. Hos Eos är ensamma män välkomna, vilket medför ett massivt mansöverskott. Men anslutning till SNF beviljas inte. Huvudanledningen är att det finns tvivel om den nya mansföreningens seriositet. En incident där Eos annonserat i dagspressen om värdinnor som skulle sköta serveringen i den mansdominerade miljön får stor publicitet inom SNF. Först 1987 är det klart med Eos anslutning till förbundet.

Edla och Vilgot Lundströms stiftelse

År 1991 bildas denna stiftelse inom Sveriges Naturistförbund efter en donation från Rolf Lundström, till minne av hans föräldrar som tillhörde pionjärerna inom Ingarö-föreningen, den förening som startades 1932 av professor Almkvist. Föreningen hette då Hälsa genom Nakenhetskultur. – Vilgot Lundström var även medlem i Stockholms Frisksportklubb.

Avkastningen skall användas för forskning och dokumentation av den svenska naturisthistorien och till nyetablering av friluftsplatser.

Bidrag ur “Historiska fonden” kan sökas av medlem i svensk naturistförening. Allt material som inköps eller produceras, samt skrivutrustning anskaffad med medel ur fonden, skall tillfalla fonderna.

Fonden skulle, enligt intentionerna, även bekosta utgivningen av förbundets jubileumsskrifter 1997, 2007 o s v. Ingen sådan skrift har dock utgivits, men medel ur fonden har används till utgivningen av Tillsammans så kallade jubileumsnummer 1997 och 2007, samt för att bestrida förbundets kostnader för abonnemang på pressklipp.

“Områdesfonden” kan räntefritt låna ut medel för inköp, ej förhyrning, av markområde för naturism.

Kommentar: Under många år pratades inom SNF om ”stiftelsen”. Senare har framkommit att det inte är någon stiftelse i juridisk mening. En sådan ska ha en styrelse, egen kassaförvaltning och egna revisorer. I fonderna finns en särskild styrelse men förvaltningen av medlen handhavs av SNF.

Tungomålstalande naturister

IG, som fortfarande är ordförande, berättar att han vill ta patent på benämningen ”naturist” …

– Hur vi än vill definiera ”naturism-naturist” kan det inte vara att naturist är den (och endast den) som betalat årsavgift i en SNF-ansluten förening. Det finns inget spår av seriositet i ett sådant påstående, ingen intellektualitet. – Sådant svammel skadar naturiströrelsen i Sverige!

Redan 1970, när broschyren Naturismen i Sverige gavs ut, mörklade naturistförbundet blotta existensen av Svenska Friluftsföreningen och det gamla naturistområdet på Ingarö; på den vägen har det fortsatt. Nu på nittiotalet slår sekterismen och självförhävelsen ut i full blom. Naturister i fristående föreningar är inga riktiga naturister påstår IG. Han menar att han inte kan ansvara för dessa fria naturister. Men han kan inte heller ansvara för sina egna. Undertecknad historieskrivare har varit medlem i SNF-anslutna föreningar i snart ett halvt sekel. Ingen har någonsin hållit ”husförhör” med mig och klarat ut om jag är naturist eller nudist eller bara en simpel nakenbadare. Tvärtom, när vi har ordnat inomhusbad i Uppsala under 20-talet år har vi tvingats portförbjuda ett fåtal personer på grund av olämpligt uppträdande. – IG:s folk, försedda med INF:s medlemskort. Ingen från någon fristående förening och ingen frisvängande naturist har vi haft anledning att stänga av …

Naturism, nudism, nakenkultur

År 1994 kommer band 14 av uppslagsverket Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet “naturism” citeras Internationella Naturistfedera­tionens definition från 1974: Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för omgivningen. – Detta föranleder Sveriges Naturistförbund att framträda med påståenden om att det står i NE att endast den som är med i SNF är naturist och liknande egendomligheter. – I själva verket är NE-budskapet tvärtom. Naturism, nudism, nakenkultur – helt likställda begrepp.

Intima problem

1995. I Tillsammans nr 1/95 tilldelas bärare av s k intimsmycken en allvarlig reprimand av förbundsordföranden. ”Man kan inte kräva att bli respekterad [om man bär intimsmycken]. Men efterlevnaden blir skral, föreningarna fortsätter att ta emot intimsmyckade personer, på samma sätt som tatuerade personer tagits emot. — Och handen på hjärtat – även om du och jag nu inte gillar vare sig tatueringar eller intimsmycken, är det verkligen en rimlig diskrimineringsgrund? Var och en borde väl själv få bestämma?

Ny privatägd camping

1995 öppnar Björsbo, en privatägd naturistcamping i Gnosjö kommun. SNF tar gärna emot privata områden men är det en förening som ej är ansluten till förbundet blir det komplett mörkläggning, varken Återvall på Ingarö, eller Bohus Björkö har någon plats under rubriken ”Naturistcampingar i Sverige”.

1996 tar Värmlands NF över Sandvikens camping i Filipstad från kommunen.

1997 startar Badstugan i Uppsala för att ordna inomhusbad.

Föreningarna gör allt, styrelsen ingenting

Under nittiotalet framträder alltmer uppfattningen inom ledningen för Sveriges Naturistförbund att det inte är förbundets uppgift att bedriva någon utåtriktad verksamhet. Förbundet övergår till att utgöra en enbart administrativ funktion. “Allt skall ske inom föreningarna”, säger förbundsordföranden (IG). I en intervju i INF Bulletin, Internationella Naturistfederationens dåvarande tidskrift, som även publiceras i Tillsammans, nr 1 1998, framgår detta mycket tydligt. SNF-ordföranden får frågan: “Vilka mål har ni satt upp för SNF för de kommande åren?” Svaret är: “Varje förening är suverän och SNF är en samorganisation som representerar föreningarna nationellt och internationellt.”

Kommentar: SNF måste vara den enda föreningsrörelse där styrelse och fotfolket går skilda vägar. Styrelsen ska flyta ovanpå ska inte göra något, mer än att representera, d v s åka på INF-möten som hålls på exotiska platser och besöka årsmöten i Danmark och Norge. Denna suveräna arbetsbefrielse torde vara påhittad av IG ensam.

Klart olämpligt är att alla beslut om styrelsens interna och externa resor och andra förmåner inte beslutas av årsmötet utan handläggs internt i styrelsen (utan protokollföring).

Nittotalsnaturismen

Ideologiskt börjar Sveriges Naturistförbund under 1990-talet att luckra upp sin avvisande hållning till ensamma män som medlemmar i föreningarna. Men motståndet på toppnivå (IG) är massivt. År 1991 redovisar förbundsordföranden (IG) i en intervju i Aftonbladet 21 april förbundets synsätt i följande ordalag: “Naturistföreningarna … är sammanslutningar för hela familjer eller åtminstone gifta eller samman­boende par.”

Detta synsätt är inte förenligt med de regler som gäller för en allmän förening, den ska vara öppen för alla (oavsett civilstånd) som följer stadgar etc.

Efterhand sker dock en de facto-anpassning till samhällsutvecklingen som innebär att även ensamhushåll kan vinna anslutning. Denna process sker i varierande grad i de olika föreningarna, och än idag, under 2020-talet, hörs klagoropen från män som upplever att de nekas medlemskap i SNF-föreningar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s