Naturismen 90 år * 2000-2009 – Det första årtiondet i det nya årtusendet

2002 firar naturismen i Svea Rike 70 år, vilket är en aktningsvärd ålder. Sverigs Naturistförbund har, sedan instiftandet på Bohus Björkö 1958, verkat i 42 år, när det nya seklet begynner. Medlemsantalet är ca 3 200. Hög medelålder är ett kännetecken i de flesta föreningar.

21 föreningar är anslutna till SNF men under 2000 upphör Näckrosen i Södertälje. Det finns i Sverige 15 friluftsplatser sedan Björsbo i västra Småland tillkommit 1995. Cirka 30 föreningar eller motsvarande grupper arbetar och ordnar naturistverksamhet.

NATURISMENS IDÉ OCH PRAKTIK

Ingenting-naturismen gör entré

Enligt SNF:s tidskrift Tillsammans ligger tonvikten inom SNF numera på ”samkväm och socialt umgänge till skillnad från pionjärernas frisksport och sommarträffar i hälsans tecken”.

Detta låter sig sägas. Om vi drar ut konsekvenserna blir det inte så lustigt! Allmän ideell föreningsverksamhet är skattebefriad. Men en verksamhet som består av firande och festande är inte det.

Sveriges Naturistförbund har sedan länge arbetat i enlighet med tidens alltmer utslätade naturism. Social samvaro och en tillflykt undan världens larm är det som SNF-föreningarna erbjuder. I en radio­intervju sommaren 2003 säger SNF:s förbundsordförande (IG):

Vi naturister gör ingenting, det är det viktiga i naturismen…”

Den livsreform som präglade den gamla naturismens nakenkultur var nu ”avlövad”. Av “naturismens träd” från 1930-talet återstår – enligt Sveriges Naturistförbund – endast den gemensamma nakenheten, utövad på föreningarnas avgränsade friluftsplatser. Frisksport, fysiska aktiviteter, rekreation i naturen, respekt för hälsolära och näringslära är inte längre några vitala begrepp. – Och nakenheten är även den ifrågasatt. Så kallade nudister – som vill vara nakna jämt vad det påstås – betraktas som paria.

SNF-styret lever i sin egna lilla värld

Sveriges Naturistförbund, som en gång startades för att ge föreningarna en gemensam röst i dialogen med myndigheter och allmänhet, bedriver ingen utåtriktad verksamhet. Tvärtom menar SNF:s förbundsordförande att stadgarna förhindrar att styrelsen agerar på det lokala planet, när kommuner och andra markägare vill lägga ner nakenbad och avveckla naturistcampingar.

Polka naturell hör inte naturismen till …

“Att vara naken gör ditt sinne rent” lyder en textrad i Evert Taubes ballad “Nudistpolka”. I denna anda börjar under 1990-talet en del deltagare i naturistfester som genomförs i badanläggningar lägga av badrockarna och dansa nakna. Denna spontana nakendans omnämns aldrig i de officiella annonserna för naturistträffarna och framgår inte i de referat av träffarna som publiceras i förbundets tidskrift.

År 2003 kan man läsa i Naturistportalen, naturistförbundets information på nätet, att nakendans icke förekommer i Sverige. Det är “något som inte hör naturismen till”. – Här firar SNF:s besserwisser-folk en stor triumf: Om man nu får vara naken inom naturismen borde den som så önskar få dansa lite polka naturell. Varför vore detta så avskyvärt?

FÖRENINGAR OCH VERKSAMHET

Nya föreningar – och gamla

2002 bildas Bara Vara i Stockholm för bad i Gubbängsbadet söndag förmiddag. Avsikten är att ta vara på den badtid som Stockholms Naturvänner lämnat. – NSNV, ”Idskärsföreningen”, genomgår en omstrukturering med upprepade byten av styrelse – och avtappning av medlemmar. Föreningen har infört ett insatssystem för finansieringen av Idskär. – NSNV är Sveriges tredje äldsta naturistförening. Föreningen lämnar 2004 SNF, därmed är alla de tre äldsta föreningarna ute ur förbundet: Ingarö (bildad 1932), Bohus Björkö och Idskär (båda bildade 1936).

Ingaröföreningen firar 2007 sitt 75 års jubel.

2002 bildas Gotlands Naturistförening som året efter ansluts till SNF.

Uppsala – ny naturistmetropol i Sverige

I Uppsala finns sedan 1997 NF Badstugan – fristående från förbundet – som ordnar inomhusbad under den något kallare årstiden. Badstugan drivs av pålitliga SNF-anslutna naturister, även denna krönikör ingår i skaran. Men när vi nu ordnar inomhusbad för naturister i Uppsala är det inget som får berättas om i Tillsammans. Locket på!

Men vi finner på råd; finns ju många SNF-anslutna föreningar i krokarna … Och de som kommer och badar med oss, där är 50% redan medlemmar i SNF-föreningar. Vi ber våra kamrater att ställa upp som arrangörer för baden i Uppsala. Då kommer vi med i Tillsammans! Dessutom har vi ”stök” med den världsfrånvända kommunala badledningen i Uppsala, de menar att vi endast kan boka ett bad i taget; där har vi svår konkurrens med kalas och kommersiella jippon. Med kamratföreningarnas hjälp fixar vi även detta och erbjuder ett badprogram per termin, ett bad per månad, under flera år. Våra badbesökare kommer från ”halva mellansverige” och verksamheten har bra flyt.

Vi badar i Delfinen, ett liten simhall i västra Uppsala. Sedan flyttar badverksamheten till Gottsundabadet. Det är ett stort bad med vattenrutschkana och bubbelpool. När hyrpriset höjs flyttar vi till Svettis vid Svandammen. Naturisthistorisk mark! Denna simhall var 1975 först i Sverige att erbjuda gemensamt nakenbad utan att någon naturistförening var inblandad.

2004 instiftas NF Nakenkultur som 2005 får anslutning till SNF. När Nakenkultur står som arrangör är vi välkomna att göra reklam i Tillsammans för badverksamheten.

Utöver simhallsbaden inbjuder Uppsalaföreningarna till sommar- och vintermöten i fritidsgårdar med bastu, brasafton och övernattning. Naturistklädsel naturligtvis!

Svenljunga

Även i Svenljunga i södra Västergötland ordnas inomhusbad, i anläggningen Moga Fritid. Verksamheten drivs fristående från SNF av lokala eldsjälar. Svenljunga startade samtidigt med Badstugan och har samma problem med osynlighet i Tillsammans.

Naturist i naturen

Via Internet blir även svenska naturister inspirerade av att vandra nakna i naturen. Knähaken i Helsingborg är pionjärer och genomför några vandringar på Söderåsen.

Uppsalanaturisterna gör 2006 två vandringar på Upplandsleden vid Fjällnora, den första runt sjön Ramsen och den andra nordväst ut längs Lännasjön.

2007 vandrade vi på Sörmlandsleden vid Paradiset söder om Stockholm samt på Ingarö öster om Stockholm.

2008 och 2009 hade vi naturdagar vid Skottvångs gruvor med vandringar på Sörmlandsleden.

2009 blev vi inbjudna till Gotland av Gunlis och Keith Samuelson. Vi bodde på deras lantställe, badade på Norsta Auren och nakenvandrade på soliga ständer och i dynlandskap. Hej

Sista tangon i Tällberg

Naturistträffen under Allhelgonahelgen på Green Hotel i Tällberg arrangeras av familjen Johansson från NF Östergyllen. 2006 är det 24:e året i rad, men det blir sista gången som arrangemanget genomförs. – Den första träffen, 1983, ordnades av NF Mälardalen, familjen Johansson tog över värdskapet 1994.

Ny förening i Sundsvall

Nystartade Nakenkultur i Uppsala fick 2005 en ny medlem, Hans Lundström, boende i Sundsvall. Han deltog i nakenvandringen i juni 2006. Hans kunde blicka tillbaka på en gedigen insats för naturismen i Sverige. På 1960-talet blev han medlem i Idskärsföreningen där han snart avancerade till ordförande. Han blev också vice förbundsordförande i SNF, och tog initiativet till samarbetet med Piteå stad som resulterade i att det första skyltade nakenbadet i Sverige öppnades sommaren 1970.

Hans Lundström ville 2006 starta en förening i Sundsvall, en del av Sverige där det aldrig funnits någon naturistverksamhet. Man kunde tro, att SNF skulle tycka att en ny förening var positivt. Istället bemöts planerna med invektiv av SNF:s direktion: ”Du vill bara ta medlemmar från existerande föreningar … ” Men Sundsvallsföreningen bildades, och 2008-09 inbjöds alla naturister till naturdagar med bastu och övernattning i Medelpads skogsland.

Ny förening i Småland

1995 öppnade Björsbo naturistanläggning, en privadägd naturistcamping i västra Småland. 2008 tillskapas Naturistföreningen Björsbo som ska verka för platsens förkovran.

Två föreningar läggs ner och två slås ihop

Gotland och Rullsand läggs ner 2006, Rullsand är en gammal förening från 1982 medan Gotland började 2002 med verksamheten.

Sammanslagning planeras av Höken, namngiven efter Hökafältet i Mellbystrand i Halland, och Partisanen, den gamla naturistcampingen i Kyrkhult, Blekinge. Först 2010 är projektet i hamn. Den nya föreningen kallas Gränsbygden och inomhusbad arrangeras i Markaryd, Kronobergs län.

NAKENBADEN

Habo Ljung vid Sundet

Habo Ljung, norr om Malmö, är ett spontant nakenbad. Lomma kommun, som fått klagomål, aviserar 2001 att som första kommun i Sverige införa ett generellt nakenbadsförbud. Efter en radiodebatt i riksradion, där SNF:s ordförande (IG) medverkar, skrinläggs den skamliga planen.

Truve vid Vänern

I Lidköping blir det 2004 äntligen ett skyltat nakenbad vid Truvebadet.

Nytt nakenbad i Sundsvall

Naturistföreningen Nat-Y-risten i Sundsvall vill få till stånd ett nakenbad i en insjö i kommunen. Detta blir verklighet 2009 då föreningen får ett avtal med kommunen om att inrätta Väster-Lövsjön i Sättna som nakenbad. Även 2010 består nakenbadet men sedan ändrar sig kommunen – efter ett val då majoriteten bytts ut.

NATURISTCAMPINGARNA

Solnedgång i Skutskär

På hösten 2002 beslutar Skutskärs Sportklubb, som på arrende driver campingen vid Rullsand, att stänga naturistdelen på campingen. Naturistcampingen har varit igång sedan 1978.

Kyrkhult i Blekinge

Wilmar Rietz säljer 2005 hotellanläggningen Galaxen inklusive Partisanens naturistcamping till Ove Linde, en finansman som icke är intresserad av naturismen. Naturistcampingen fortsätter dock tills vidare, Naturistföreningen Partisanen arbetar med att driva platsen.

Naturistcampingen hotas 2007 av nedläggning då ägaren, Ove Linde vill sälja anläggningen. Konferenshotellet Galaxen, som är granne med campingen, vill Linde förvandla till bostadsrätter. Och han vill ge naturister företräde, här skulle Europas första anläggning med naturistboende året runt kunna skapas … IG åtar sig uppdraget att värva köpintresserade.

Men inga hugade spekulanter anmäler sig, vare sig med eller utan kläder. Två år senare läggs Galaxen ut till försäljning.

Killingsand skyltar om

Den enkla ”naturcampingen” på Killingsand vid Västerbottens kusten blir 2005 textil. Naturistcamping och nakenbad började här 1984. Därmed återstår ingen kommunalt driven naturistcamping i Sverige. I riket finns 13 naturistcampingar efter nedläggningen av Rullsand och Killingsand.

Kommentar om Killingsand: Undertecknad historieskrivare kontaktade Robertsfors kommun angående nedläggningen, och frågade samtidigt om SNF agerat i frågan. Tjänstemannen förnekade bestämt att någon från förbundet tagit kontakt. När jag senare pratade med IG påstod han, att han visst kontaktat Robertsfors kommun …

Skeppsmyra

Skeppsmyra i Roslagens famn

Stockholm-Nynäs Naturistförening börjar 2002 söka efter ett nytt område då föreningen blivit uppsagd från markområdet vid Djursnäs. Kontraktet för Djursnäs, naturistområdet sydväst om Nynäshamn, löper ut 2005. Sommaren 2006 öppnar Stockholm-Nynäs en ny camping. Läget på södra delen av Björkö-Väddö vid en invik till Björköfjärden (bilden) är utmärkt. Och på platsen finns en nedlagd camping (textil) vilket innebär att tillstånd m m är klara, en stor fördel när det gäller att starta upp en ny verksamhet.

Hylteberga Gård B & B öppnar

2007 öppnar Hylteberga gård i Skånska Skurup ”Naturist Bed & Breakfast”. Det blir en del uppmärksamhet, även i utländska medier. Full drift 2008.

FÖRBUNDET

Konferensen 2006 i Ljungsbro

Före utvecklingskonferensen på våren 2006 i Ljungsbro har en förening meddelat SNF att man inte vill delta i SNF:s möten på grund av de höga kostnaderna. Bättre då att ordna inomhusbad vintertid för medlemmarna! – Detta föranleder IG att inleda konferensen med en lång och svavelosande straffpredikan över föreningar som inte kommer till SNF:s möten.

Kommentar: Att IG vill meddela detta är okej men här drabbar utskällningen endast de närvarande föreningarna (som kommit till mötet) inte de frånvarande föreningarna.

SNF har riksmöte 2006 på Föreningen Umenaturists läger på Lyckebo utanför Umeå. Det beslutas att söka anslutning till Frisam (en statlig organisation, senare namnbyte till Svenskt Friluftsliv).

I Tillsammans skriver SNF:s vice ordförande att SNF bör överväga att lämna INF. Anledningen är att INF – enligt sina stadgar – ska verka för ”alla naturister” och för all naturism i världen.

Beslut 2007: Inga ungdomar i SNF!

2007 firar förbundet sitt 50 års jubel. Samma år beslutas att ”naturistföreningarna är vuxenföreningar”, inga satsningar för att engagera ungdomar ska göras. – I många utländska naturistförbund är ungdomsverksamheten en viktig del, SNF hade på 1960-talet ett kortvarigt ungdomssektion, Sveriges Unga Naturister, SUN, men nu, 2007, är beslutet fattat, ingen satsning på yngre naturister.

Beslutet är att ses som en anpassning till verkligheten. SNF:s medlemskader lutar alltmer åt pensionärshållet, rekryteringen av ungdomar är obefintlig. SNF har en särskild taxa för ungdoms-medlemmar, årligen registreras en handfull sådana. Men uteslutande barn till medlemmar …

SNF – ett riksförbund???

En annan ödesdiger fråga 2007 är omvandlingen till ett ”riksförbund”. Varför och hur förklaras inte, den springande punkten är att förbundsstyrelsen skall ha fullmakt att gåin och upplösa föreningar och konfiskera deras tillgångar. – ”Det framkom med stor tydlighet att det inte fanns någon majoritet för detta bland mötesdeltagarna.”

På SNF:s utvecklingskonferens i Ljungsbro i maj 2007 tar SNF-ledningen upp ”INF-frågan” där SNF:s vice 2007 menade att SNF bör överväga att lämna INF. Nu är inställningen att vi behöver INF”.

SNF:s riksmöte 2007

SNF:s riksmöte 2007 hålls på Solhejdan i Skanör. Det svenska sommarvädret är på sitt sämsta humör, det regnar mycket och campingplatsen står under vatten. Det meddelas att Svenskt Friluftsliv avslagit SNF:s ansökan om anslutning utan motivering. Inte heller SNF:s ledning (IG) har någon förklaring varför SNF inte duger. Inget intresse att analysera frågan tycks heller finnas i SNF:s styrelse. Huvudet i sanden!

INF:s ungdomsträff på Gustavsberg i Nora

21 juli-11 augusti 2007 är SNF och NBS värd för INF:s ungdomsträff på Gustavsberg i Nora. Dåligt väder är ett problem, den totala frånvaron av svenska ungdomar på det internationella lägret ett annat. Två unga svenska män avvisas då de inte har medlemskap i någon svensk naturistförening.

ÖVRIGT

NF Nakenkultur vårdar naturismens kulturella arv

1943 utkom boken Nordisk Solsport på Anton B. Svenssons förlag i Malmö. Författare var norrmannen Arne Rignes. Sedan dess har naturismen i Sverige inte visat framfötterna på bokfronten. Men nu blir det annat av.

2005 utkommer Sol Hälsa Glädje – en bok om naturismen i Sverige. Boken ges ut på Författares Bokmaskin, ett förlag för självpublicering. Upplagan är 250 exemplar.

Sol-boken uppmärksammas av Dagens Nyheter i en recension över fem spalter; en enastående reklam för en egenpublicerad bok. Boken säljs via direktförsäljning och inköps även av en del bibliotek. Andra bibliotek får boken som gåva av Nakenkultur. Första upplagan säljs snart ut, bokmaskinen levererar ett tilltryck om ytterligare 200 ex.

Webbtidskriften Naturisten

Oktober 2006 utkommer på nätet första utgåvan av Naturisten oberoende nättidskrift för naturism. Det är Olle Strand, Uppsala, och Per-Åke Lidman, Luleå, som efter att ha träffats på SNF:s riksmöte på Lyckebo, beslutat att tillsammans ge ut denna publikation på nätat. Lidman har produktionsmedlen och nätadressen blir www.naturisten.se

Naturisten vill

. informera om det som händer i Naturist-Sverige och i Naturist-världen.

. informera om naturism och naturistverksamhet

. berätta om naturistliv och naken rekreation

. vara ett forum för debatt vad gäller naturismen och dess framtid.

SUMMERING 2000-2009

Föreningar * Tre föreningar lämnar SNF: NSNV 2004, Kalamarsund 2006 och Rullsand 2006 (läggs ner 2008).

Fem föreningar tillkommer: Gotland 2002 (läggs ner redan 2008), Bara Vara 2002, Nakenkultur 2004, Nat-Y-risten 2006, Björsbo 2008.

Tre föreningar läggs ner: Näckrosen 2000, Rullsand 2008, Gotland 2008.

Naturistcampingar * Naturistcampingen Skeppsmyra tillkommer 2006 men är en direkt ersättare för Djursnäs som avvecklas 2005. Hylteberga B&B öppnas 2007.

Naturistcampingen på Rullsand stängs 2003 och på Killingsand 2005.

Utvecklingen 2000-2009

Antalet föreningar med naturistverksamhet och antalet naturistcampingar är någorlunda konstant. Inte hoppingivande för framtiden är att med Rullsand och Killingsand försvinner kommunala naturistcampingar ur sinnevärlden. Samtidigt inleds beträffande badplatserna en avveckling då Skutberget 2006 förlorar sitt officiella nakenbad och nakenbadarna i Rullsand tvingas flytta ut på stenstranden.

Boken Sol, Hälsa, glädje, 2005, och webbtidskriften Naturisten, 2006-, bidrar till historieskrivningen och sprider naturistinformation på nätet.

Den aktivering av naturistlivet i Sverige som Nakenkultur i Uppsala och Nat-Y-risten i Sundsvall står för är bestående landvinningar; vandringar och nakna sammankomster.

En ökande del av naturistverksamheten i Sverige genomförs utnför SNF. – Motsvarande utveckling äger rum i Danmark. Det gamla danska förbundet administrerar en del naturistcampingar medan de två största campingarna, Kysing och Solbakken, är fristående. Det nya aktiva förbundet, Danske Naturister, får många nya medlemmar och blir den största naturistorganisationen i Danmark.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s