Liv och hälsa i solens tecken

Naturismens mål har under de 90 åren växlat en del. I starten i Sverige, på 1930-talet, var livsreformen det dominerande:

Hälsa genom nakenkultur. Den första naturistföreningen i Sverige, grundad 1932. En bra livskvalite, en sund inställning till den egna kroppen. Nakenheten var både medel och mål.

Föreningarnas primära mål var att skapa ”friluftsplatser” där man kunde ägna sig åt idrott, sunt leverne och nakisliv.

Medlemsintagningen var rigorös. Avhållsamhet från alkohol och tobak var ett krav. En uppgift talar om att endast en av tio ansökningar beviljades. Och målgruppen var jämna par, för alla eventualiteter. Dessutom ägnade man sig åt härdande frisksport. Vilket måhända sållade ut en del tveksamma som inte fixade 15 armhävningar på raken.

Naturistförbundet bildas

När det svenska naturistförbundet kom till 1957/58 anslöt åtta föreningar, det var samtliga som då fanns i Riket. Alla hade egna friluftsplatser:

Svenska Friluftsföreningen – Återvall på Ingarö

Göteborgs Nudistförening (1964 namnbyte till Göteborgs Friluftsförening) – Bohus Björkö

Stockholms Naturvänner – Stora Idskär

Nordisk Solsport – Bohus Björkö

Örebro Naturistförening – Björkön i Hjälmaren

Borås Naturistförening – Stora Ekenäset

Karlstads Naturistförening – olika områden av tillfällig karaktär

Sällskapet Svanrevet – Solhejdan.

Alkohol och tobak accepteras

På 1960-talet slopade SNF kravet på nykterhet och frihet från tobak. Avsikten sades vara att bredda rörelsen. Därmed var en av de tre grundbultarna borta.

Avsteget från naturistidealen ledde till att de båda äldsta föreningarna kom att lämna förbundet, Svenska Friluftsföreningen 1967 och Göteborgs Friluftsförening 1971.

Vegetariskt levnadssätt har aldrig varit ett krav i någon svensk naturistförening. Och både nykterister och vegetarianer finns förstås kvar, än idag i naturistföreningarna.

Skyltade nakenbad

Målet för naturistförbundet var vid denna tid att åstadkomma skyltade nakenbad i Svea rike. Hans Lundström, som var ordförande i Idskärsföreningen och vice ordförande i SNF, inledde ett samarbete med Piteå stad vilket resulterade i att Sveriges första nakenbad kunde öppnas sommaren 1970 på havsstranden, vägg i vägg med Pite havsbad.

Under fortsättningen av 1970-talet fortsatte öppnandet av nya nakenbad, Ekerumsbaden på Öland och Sandviken vid sjön Yngen i Persberg utanför Filipstad. Här ordnade Filipstads kommun med Sveriges första kommunala naturistcamping.

Internationella Naturistfederationen

1974 kom INF:s minidefinttion av ”naturism”: Naturismen är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserande av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntre självkänsla, respekt för oliktänkande och för miljön.

1970-talet

Föreningar och campingar

Flera föreningar tillkom: Östergyllen som 1971 ordnade SNF:s riksmöte på Camp Tyrol på Vikbolandet, en privatägd naturistcamping. NICS arrenderade Aplanabben, ett område i Östra Blekinge, Snapphanen arbetade vid Snapphanegårdens camping i Kyrkhult, västra Belekinge, en likaledes privatägd naturistcamping. När snapphanarna 1976 flyttade några kilometer västerut, till en ny camping i Vilshult, bildades 1978 Partisanen, en ny förening vid campingen i Kyrkhult.

1975 bildades Eos, en förening där även ensamma män var välkomna. Men Eos får anslutning till SNF först 1987.

Vid nakenbadet i Piteå instiftas 1976 Naturistföreningen Norrbotten. Vid Sandviken i Filipstad blildas samma sommar Bergslagens Fribad- och Naturistförening. 1979 slås föreningen samman med Nordisk Solsport och bildar Bergslagens Solsport som verkade i Värmlands län och Örebro län.

1977 grundas Naturistföreningen Näckrosbaden i Södermanland vid det nya nakenbadet Västra Kovik.

1978 öppnades en naturistcamping vid nakenbadet i Rullsand. Hela campingen (även naturistdelen) drevs av en kommunal entreprenör. Naturistföreningen Rullsand bildades 1982.

Framgång i flera decennier

På det hela taget var 1970- och 80-talen en framgångsrik tid för naturismen i Svea rike. Camping- och badlivet blomstrade, många nya badplatser för nakenbad och campingföreningar kom till. En nyhet var en förening på Gotland, men den ägde inte bestånd så många år. Likaså i Stockolm blev det flera nya föreningar men de blev snart sammanslagna med gamla föreningar.

Och nakenbadandet var accepterat, även på ”vanliga bad” kunde man se badfolk som näckade. Inte så märkvärdigt! Detta var nya och spännande tider. Folk i allmänhet var glada och trodde på framtiden. – Och vi som jobbade i naturistföreningarna, och såg utvecklingen på badstränderna, där nakenbadare och textilfolk samsades, vi trodde att nu har vi fixat detta, nakenbadet håller på att slå igenom.

Nu blev det inte så, på nittitalet blev det åter mera tillknäppt.

Sveriges Naturistförbund ställer sig på sidan av utvecklingen

Det svenska naturistförbundet väljer att se sig som en särskild sekt – även om definitionerna inom förbundet varierar. På riksplanet söker man ingen bekräftelse. I Danmark går däremot naturismen från klarhet till klarhet. Juristerna förklarar att nakenbad kan ske på alla danska stränder, där bad är tillåtet. Danska naturistförbundet har åstadkommit detta, bland annat genom aktiva kampanjer för nakanbadande. Man ordnar en bussresa till en utvald strand och bjuder in oförvägna naturister som praktiserar nakenbad på stranden.

När badfolket på platsen ser att detta går bra, utan att solen ramlat ner från himlen och ingenting annat inträffar som stör det paradisiska badlivet, tar de också av sig och nakenbadar. När det bara badlivet flyter på klättrar naturisterna in i bussen och åker till nästa strand.

Några sådana initiativ tas aldrig i Sverige och utvecklingen blir därefter.

Naturismen lövar av

Nykterheten och nikotinfriheten inom SNF-naturismen hade gått i putten redan på 1960-talet. Idrotten var nästa grundbult som försvann. De volleybollplaner som byggts på flera naturistcampingar växte igen. Under 1980-talet blev det alltmer sällsynt med några idrottsaktiviteter inom föreningarna och vid de förbundsstämmor som SNF anordnade varje år.

Samtidigt tynar friluftslivet av och till och med nakenheten blir ifrågasatt. Naken får man bara vara på en naturistplats eller på ett nakenbad. När man äter ska man inte vara naken, en mysko uppfattning i naturistsammanhang, vinner anhängare.

Tatuerade och intimsmyckade personer kan inte räkna med att bli respekterade som naturister. Det skriver SNF i sin tidskrift. Och förbundet fortsätter att hävda att par är den utkorade grunden för rekrytering.

Men dessa rigorösa föreskrifter tränger – som tur är – inte igenom på djupet i föreningsrörelsen. Ensamma män och kvinnor, familjer med en vuxen med barn, accepteras som medlemmar, eventuella tatueringar och smycket är inget hinder.

Naturismen – en sexuell kultur??

Naturisternas ”sexighet” har alltid varit en fråga som intresserat allmänheten. 1945 var det en reporter från Aftonbladet som gjorde ett ”wallraff-reportage” från NSNV:s område Näsby holme: Naturisterna bedyrade att de var så fullständigt ointresserade av sex … Han blev bestört, hur skulle det månne gå med återväxten, några nya naturistbarn kunde det ju inte bli, men den inställningen …

Sanningen torde vara att naturister är likadana i detta avseende som folk i allmänhet. Vi vet också att sex kan förekomma även i påklädda sammanhang. Vi vet ju inte allt, minsann, men en kvalificerad gissning är att sexualitet inom naturismen i huvudsak inte är mer utsvävande än i påklädda föreningar.

Dessutom är det viktigt att konstatera att Statens lagar gäller även på ett naturistområde och på ett nakenbad. Ofredande och förargelseväckande beteende är även här förbjudet (och straffbart).

SNF och sexualiteten

De gamle sållade noggrant bland nyansökningarna, jämna par var länge den enda godkända rekryteringsbasen. Men från 1980-talet och framåt insåg man att utvecklingen – om man nu ville ha många nya medlemmar – talade för en annan lösning. Och för att få ekonomin att gå ihop behövdes många betalande medlemmar.

Även SNF:s gnyende om tatueringar och intima smycket, samt förbudet mot nakendans, kan månne tolkas som valhänta försök att stävja sexnaturisternas intåg. ”Ingen promiskuitet” trumpetade SNF:s politruker. Men risken var överhängande att de pratade för döva öron. Var meningen att de sex-intresserade skulle fly fältet när de nu måste ta på sig vid måltiderna, inte fick vara nakna på kvällen, ingen nakendans etc. …

Dessa påbud och förbud kan också ses i en ideologisk betydelse. Nakenheten är enligt Nakenkulturens bud fysiskt och psykiskt bäst (Almkvist), då måste den vara tillåten i nästan alla avseenden. De som nu snedtänder på nakenkulturen, de som tror att den egentligen är en inbjudan till sexuell lössläppthet, blir säkert inte avtända av att allt festfolk på naturistområdet är påklädda på midsommarfesten.

1980-talet

1980-1984 finns en naturistcamping vid Ekerumsbaden på Öland. 1981 öppnar vid Frevisören i Kalix kommun nakenbad och naturistcamping, faciliteterna stängs dock redan 1984. Detta år startar naturistcamping på Pitholm ens Havsbad, naturistcampingen upphör 1987 men nakenbadet som öppnade 1970 blir kvar.

Djursnäs naturistcamping öppnar 1981 vid Nynäshamn, NSNV har nu två områden, Idskar och Djursnäs.Naturismen i Bergslagen (S- och T-län) expanerar. En ny naturistcamping, Gustavsberg, öppnas 1983 i norra utkanten av Nora. NBS delas 1985 och Värmlands NF tar över i Värmlands län medan NBS (T-län) verkar i Örebro län.

Östergyllen lämnar badplatsen i Ljung utanför Linköping, Sällskapet Solrosen tar över.

1984 öppnar Robertsfors kommun i Västerbotten Killingsand, en naken naturcamping av enkelt slag.

Föreningar tillkommer; Täljelövet i Södermanland (sammanslagning 1989 med Näckrosbaden, namnbyte till Näckrosen) Västkusten i Göteborg, Midnattssolen i Norrbotten och Umeå Fribadsförening. Mälardalen i Västerås, Skaraborg och Nordvästra skåne. Höken, uppkallad efter Hökafältet i Mellbystrand och Kalmarsund bildas.

1990-talet

1992 tillkommer Vikbolandets NF genom ombildninga av Intresseföreningen Camp Tyrols vänner. Naturistcampingen inköps 1996. Stockholm Nynäs NF bildas 1993 genom delning av NSNV och tar över Djursnäs naturistcamping. 1995 öppnas Björsbo Naturistanläggning, Gnosjö kommun, en privatägd naturistkamping.

Knähaken bildas i Helsingborg och Badstugan i Uppsala. 1999 tillkommer Föreningen Umenaturist, FUN.

2000 – Nytt sekel

I naturistförbundet ingår 21 föreningar, därutöver finns sex fristående verksamheter. Det finns femton naturistplatser där man kan övernatta och leva naturistliv 7/24.

Naturismens MÅL är alltmer utslätat. Enstaka föreningar fortsätter att trakassera ensamma män vilket inte går för sig där föreningarna är registrerade som ideella allmänna föreningar där alla, oavsett civilstånd, ska kunna bli medlemmar. SNF är medveten om detta men skyggar för att rätta in felande föreningar i ledet. Anledningen kan vara att SNF-ledningen fruktar att tredskande föreningar skulle välja att lämna förbundet.

De kuriösa förbuden mot nakenhet inne på området: ”Man tar på sig när man äter”, ”Nakendans förbjuden”, ”Endast påklädda fester”, ”Ingen nakenhet på kvällen, t ex vid grillen”, lever och frodas. Varför dessa ”riktlinjer” överhuvudtaget finns är gåtfullt.

Samma gäller ”förbud mot tatueringar” och ”förbud mot intima smycken” som egentligen inte upprätthålls någonstans.

Överallt inom världen i övrigt ökar medvetandet om humanismens värdegrund, människorna är lika värda, alla har rätt att vara som dom är, mångfalden är ett mål som bör inställning ersätta enfalden. Den humanistiska människosynen borde ligga väl till för naturiströrelsen men politrukerna inom SNF fortsätter att tungomålstala om naturister som är si, nudister som är så.

Vi måste fråga oss vartill syftar den har profilerade rasismen inom naturismen. Är avsikten att kunna gå där på standen och peka ut folk: Titta, där en nudist! Där kommer två naturister! Är det där bara en simpel nakenbadare? Alla dessa urval, vad syftar detta till?? Ska s k nudister behandlas annorlunda är godkända naturister? Ingen som vet, det hela är helt förvirrat.

Vi vet att folk i allmänhet ibland älskar att dela in i grupper, ofta är det fråga om att peka ut grupper som är mindre aktningsvärda än den grupp som man själv menar sig tillhöra. – Men är det verkligen något som naturiströrelsen i allmänhet och Sveriges Naturistförbund i synnerhet egentligen bör syssla med överhuvudtaget??

Kriteriet på en ”godkänd” nakis-typ bör vara att hon/han respekterar nakenheten – egen ock andras – samt efterlever de ordningsregler som gäller för respektive förening/område /badplats etc. Allt annat tänk är ovidkommande och hör inte hemma i en demokratisk folkrörelse.

Den goda nakenheten

Den goda nakenheten, som är essensen i nakenkulturen, är det vinnande konceptet. Åtmindstone så länge vi är inne på naturistområdet måste vi nakenkulturister få vara oklädda så mycket vi nu vill. Konstiga påbud och förbud om/när man får näcka hör inte hemma i en seriös nakenkultur. Är nakenheten något positivt så är den!

Skrivna eller oskrivna ordningsregler ska vi ha men det är inga skillnader mot de regler som finns inom andra sammanhang: Du får näcka hur mycket (eller hu litet) du vill, det är det lysande undantaget. I övrigt är du precis lika hyfsad och belevad som i ett påklätt sammanhang. Ofredande och explicit sexuell exponering får du spara till någon annan miljö.

Tittar vi idag på naturistkartan över Sverige finns där 17 föreningar anslutna till SNF.

Sju föreningar har egna naturistcampingar. Dessutom finns en naturistcamping, Paradiset i Blekinge, som är i privat ägo. Föreningen Paradiset är inte ansluten till SNF och betalar ingen avgift till förbundet.

Summa summarum åtta naturistcampingar inom SNF. Att jämföra med 1958 då SNF bildades, redan då fanns åtta naturistcampingar. – Reslultat för SNF över sextio år, plus minus noll vad antalet naturistcampingar beträffar. För Rikets vidkommande får vi räkna till Svenska Friluftsföreningen, Återvall på Ingarö, och Göteborgs Friluftsförening, Bohus Björkö. Då får vi ytterligare två naturistcampingar, summa elva.

Dessutom finns inom SNF nio föreningar utan område, totalt 17 föreningar. Och NFG Växjö och NFG Ystad Österlen som kan avknoppas som egna föreningar, dock för närvarande utan område.

Fristående föreningar utöver SFF och GFF är Solrosen i Östergötland (med badstrand som arrenderas), Kalmarsund, Mittnaturist, Gävle Dala.Totalt finns det 6 fristående föreningar. Guldstaden i Skellefteå och Vitala Folkungaland i Linköping är för närvarande föreningar som kan tillkomma.

I alla dessa föreningar finns totalt 3 à 4 tusen organiserade naturister. Men långtifrån alla praktiserande naturister är föreningsmedlemmar. I Sverige finns det minst 50 à 100 tusen glada naturister som gärna hyllar solen på bar kaluv när det passar sig.

Var och en gör detta på sitt eget sätt.

– nakenhet hemmavid

– nakenbad på skyltade nakenbadplatser eller på andra lämpliga ställe

– nakna fester eller ”kaffedrickande utan byxor”

– nakenvandring

– naken sport

Alla sätt att praktisera nakenkulturen är bra – du väljer själv.

——–

Not. Göteborgs Friluftsförening blev 1971 utesluten ur SNF genom ett beslut av SNF:s förbundsstämma, på grund av en formell tvist. SNF krävde att två medlemmar skulle uteslutas, men föreningen tog detta beslut med största jämnmod då man tyckte att SNF:s acceptans av alkoholkulturen inte passade in i naturistsammanhanget.

Annonser

En reaktion på ”Liv och hälsa i solens tecken

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s