Naturisten 2018

Tidskrift för Naturism * Årgång 13

Naturisten DEBATT res

1 Kommentera direkt

I bloggen finns möjlighet att ge kommentarer till varje artiklar, utnyttja gärna denna funktion!

2 Skriv till NaturistenDEBATT

redaktion@naturisten.se


Aktuell DEBATT 2016

Invandrare och nakenbadare

En notis i Naturisten (juni / juli-numret 2016) om INF-ordföranden Sieglinde Ivos förhållningssätt till bekymmer med invandrare som kan träffa på nakenbadare är besynnerligt. Hon säger bl. a:

 ” … Kvinnor från Nordafrika är inte vana att se nakna män i offentligheten, män från Orienten känner inte till att oklädda kvinnor ogenerat kan solbada nakna… Vi måste fråga oss hur kommuner och andra myndigheter kommer att hantera nakenbadandet framöver. Möjligt är att nakenbadarna vid flodstränder och sjöar uppmanas att klä på sig ”.

 Ivo förordar, att naturistföreningarna måste öppna upp för husvilla fribadare(!) Det sker redan och Naturisten har, med små bokstäver, lagt till en upplysande fotnot om svenska förhållanden. Tilläggas bör, att det är väldigt glest mellan skyltade nakenbad i vårt land!

 Jag undrar om man inte kan förekomma ev. tråkigheter för flera parter genom att be Migrationsverket lägga till en halvrad i nykomlingarnas introduktion – att nakenbad är tillåtet i Sverige? Ett Nej. ”Det behövs inte” är även det ett svart på vitt.

Anders i kohagarna


Den aktuella artiken om INF-presidentens uttalanden:

Nr2 2016-04-03
Naturismen och Invandringen!

INF-presidenten Sieglinde Ivo intervjuad
Presidenten i INF, Sieglinde Ivo, bjuder på en ny överraskning. Hon tar upp den utmaning som tillströmningen av flyktingar innebär för naturismen. ”Det är hög tid att vi tänker efter vilka uppgifter som väntar naturiströrelsen när stora människomassor kommer till framför allt Västeuropa”, menar Sieglinde Ivo. Invandringen av människor från Syrien, Afghanistan och andra länder är så stor att betydande förändringar kommer att ske. Hon nämner som exempel nakenbadandet på Donauinsel i Wien, på strandängarna vid Isar i München och vid floden Rhen vid Köln. Invandrarna står frågande inför dessa badvanor. Vi måste fråga oss hur kommuner och andra myndigheter kommer att hantera nakenbadandet framöver. Möjligt är att nakenbadarna vid flodstränder och sjöar uppmanas att klä på sig, förmodar INF-presidenten.
”Det råder inget tvivel om att vi ska ta emot de flyende med humanitära insatser. Dock måste vi vara medvetna om att här möter vi mycket varierade traditioner”, menar Ivo. Kvinnor från Nordafrika är inte vana att se nakna män i offentligheten, män från Orienten känner inte till att oklädda kvinnor ogenerat kan solbada nakna. Ingen vet hur de enstaka individerna hanterar detta. Lika lite vet vi hur de offentliga myndigheterna ser på detta, menar Ivo.
För de naturistiska ”folksportföreningarna” i de tyskspråkiga länderna ser INF-presidenten en stor uppgift i detta, att nu överväga, hur människor ska finna en ”naturistisk hemvist”. Naturister som hittills inte haft någon relation med en naturistförening och som nu måste söka skydd på ett föreningsområde. De traditionella naturistföreningarna måste vara beredda att ta emot naturister som tidigare valt att vara obundna, menar Ivo.
Vad detta innebär konkretiserar INF-presidenten: ”De naturistiska föreningsområdena måste vara öppna även för dagbesök. Det är inte tillräckligt att bara ta emot sådana som vill inrätta sig i föreningsgemenskapen”. På något sätt måste vi bevara nakenhetens frihet på medellång och lång sikt. Erbjudanden till unga människor, familjer samt för barn och ungdom måste tas fram.
Sieglinde Ivo talar för ett samarbete inom de naturistiska grupperna för att vi inte ska förlora den frihet vi uppnått. Hon ser också en positiv utveckling av bad- och friskvårdsanläggningar, som inte fanns tidigare. ”Vi lever i en spännande tid. Vi måste visa vår profil!” För dagens människor är det en självklarhet att sommartid träffas på ett friluftsbad eller på en badstrand. Det är inget märkvärdigt för oss! För människor från andra kulturer är det främmande att se varandra i badkläder. Könsåtskilda bad är fortfarande vanliga. En spännande utmaning för Västeuropa, enligt INF-presidenten Ivo.

Den här intervjun är gjord av Christoph Müller och publicerad på nätet av Familien-Sport-Gemeinschaft Nordrhein Westfalen, ett regionalt naturistförbund i Tyskland.
ftp://fsg-nw.de/index.php/ct-menu-item-102/546-die-humanitaere-aufgabe-muessen-wir-annehmen

Intervjun har väckt ett visst uppseende i naturistkretsar. I Tyskland finns en stark föreningsrörelse, men också väldigt många naturister som inte är föreningsanslutna. Den senare kategorin vill värna om de fria badmöjligheterna och avvisar tanken på att de inhägnade och skyltade områdena i framtiden skulle bli de enda naturistmöjligheter som återstår.
Man tycker, och det är något som vi på redaktionen gärna instämmer i, att folk som kommer till Västeuropa utifrån måste acceptera de sedvänjor som finns här. Om de inte kan godta nakenbad så finns det ju många påklädda bad som står till förfogande.

Två kommentarer för svenskt vidkommande:
1 Att naturistföreningarna värvar medlemmar bland ”icke organiserade” på nakenbaden är ju inget anmärkningsvärt, det är helt normal rekrytering som alltid pågår.
2 Flera naturistcampingar i Sverige erbjuder redan badmöjligheter för allmänheten, helt utan krav på någon medlemsregistrering. Det gäller Gustavsberg – där ingår det i hyresavtalet att allmänheten ska ha tillträde till badstranden – och Sandviken där det allmänna kommunala nakenbadet fanns redan från början 1971, innan naturistcampingen kom till. Och på Skeppsmyra är dagbesökare välkomna.

Annonser
%d bloggare gillar detta: